En turgåer forteller oss at han tidlig i oktober tok en tur i lysløypa fra Bjørnevatn til Tangen bro. Da manglet det lys i 17 av stolpene. Det mangler også lys i noen av stolpene mellom Kirkenes og Virgas.

- Etter min mening ville det være lurt å gjøre dette før snøen kommer fordi nå kan en bruke en mobil lift som gjør lyspære skiftet enkelt, sier turgåeren.

Viktig i mørketida

- Det er nå i mørketida atl lysløypa er viktig. Lysløypa er i det siste utbedret slik at det er mulig å bruke denne før snøen kommer - både for gående og syklende, sier han.

Men det trengs mange nye lyspærer. Han tok også en tur i lysløypa fra Bjørnevatn til Tangen Bro sist torsdag kveld. Da observerte han at det nå manglet lys i 19 av de 96 stolpene langs denne ruta.

- Det er 20 prosent. Og det mangler sikkert også lys i noen av stolpene mellom Kirkenes og Verigas. Det må da være satt av penger til vedlikehold av lysløypa? Eller skal kommunen også spare penger på samme måte som at sykehjemmene i kommunen kun har en russisk kanal på TV? Dette er blitt en «snakkis» blant de mange brukerne av lysløypa, sier han.

Stor utfordring

Daglig leder Audun Andersen i Barentshallene varslet styret i foretaket om utfordringene med lyset i løypa.

- De nye lysene har så langt dessverre blitt en større utfordring for oss. Noen stolper opplever vi konstant mørke, noen kommer og går, mens vi også opplever halv styrke på enkelte armaturer. Dette er selvsagt beklagelig overfor alle brukere av lysløypen og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å prioritere dette. Vi har kontinuerlig dialog med lokal elektriker i forhold til reklamasjon som igjen har oppfølgning mot sin leverandør på armaturer. Det er byttet enkelte armaturer og flere pærer, men det kan fortsatt virke som utfordringen vedvarer. Det har i en periode nå også vært montert spenningsloggere for å avdekke eventuelle årsaker foreløpig uten resultat. Vi håper selvsagt på snarlig utbedring før vinteren er over oss for alvor, sier Andersen.