Under en halv time etter at fylkestinget i Finnmark sa nei til å delta i nemnda som skal forberede og gjennomføre sammenslåingen med Troms, varslet Mæland at hun endrer bestemmelsene om nemndas sammensetning.

Ved å justere på antall medlemmer fra hvert av fylkene vil nemnda være beslutningsdyktig selv om ingen fra Finnmark deltar i det videre arbeidet.

Troms alene

– Departementet endrer i dag sammenslåingsforskriften, slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall, sier Mæland i en pressemelding.

Troms får 19 medlemmer, og Finnmark får 9.

Mæland hadde forskriften klar i skuffen allerede før fylkestingsmøtet startet.

– Forskriften blir fastsatt etter at Finnmark fylkesting i dag har vedtatt ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, opplyser hun i pressemeldingen.

Utsetter møte

Samtidig utsetter Mæland det første møtet i nemnda som etter planen skulle vært holdt allerede fredag. Det skjer etter et ønske fra politisk hold i Troms.

– De ønsker å sette seg inn i den nye forskriften. Det har jeg stor forståelse for. Jeg har derfor besluttet å avlyse det planlagte møtet fredag og kaller i dag inn til et nytt møte 13. august, sier Mæland.

Statsråden legger til at både hun og Troms gjerne skulle hatt med Finnmark i det videre arbeidet.

Fylkestinget sa nei

Fylkestinget i Finnmark valgte torsdag å ikke velge medlemmer til nemnda som skal forberede og gjennomføre sammenslåingen med Troms.

Vedtaket som Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG står bak, er klaget inn fra mindretallet ved Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Det ble levert inn en lovrettsklage under debatten. Mindretallet mener vi har fattet et ulovlig vedtak. Normalt går en slik klage til fylkesmannen, men jeg antar at denne vil bli behandlet av Kommunal- og regionaldepartementet. Flertallet har uansett fattet sitt vedtak der vi sier nei til oppnevning av fellesnemnd, sa fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap) til NTB rett etter vedtaket.