En næringsdelegasjon fra Sør-Varanger er for tiden på reise til de to kinesiske byene Harbin og Bejing i Kina. Både kommunen, NIBIO og Norway Kingcrab er med, mens Barel måtte takke nei.

Det kommunale omstillingsselskapet Sør-Varanger Utvikling skriver om den kommunale avtalen mellom byene Kirkenes og Harbin på sine nettsider:

«Avtalen er starten på et langsiktig samarbeid, der positive resultater og vil bidra til å løfte satsningen ytterligere. Målet er at Kirkenes og Harbin blir søsterbyer», skriver selskapet i meldingen torsdag.

Historisk avtale

Ordfører Rafaelsen sier at relasjonsbygging tar tid, men med systematisk tilnærming får en gode resultater.

– Dette er en historisk og viktig avtale, og gir et solid grunnlag for videre utvikling av Norges mest spennende kommune, sier Rafaelsen i meldingen fra kommunen.

Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, mener avtalen gir store muligheter.

– Basert på møtene i Kina er det allerede dialog med aktører for å videreutvikle turistsatsningen som gjøres i Sør-Varanger.

Partene mener avtalen vil bidra til å styrke det arbeidet lokale og regionale aktører gjør, og legger til rette for videre utvikling av lokal turistindustri, sier han.

Stålsett mener avtalen videre vil komme mange aktører til gode, og kan bidra til at økt sysselsetning.

– Kineserne er klare på at vi kan spille på ulike fortrinn og ressurser, og samarbeide regionalt for enda større aktivitet. Slik kan vi tilrettelegge for at turistene bruker hele vår region, sier han.

Rafaelsen og Stålsett mener videreutviklingen av avtalen også vil være positiv for jernbaneprosjektet og fiberkabelarbeidet.

Kina bruker millioner

Samtidig som samarbeidsavtalen ble underskrevet, fikk NIBIO nyheten om at deres kinesiske samarbeidspartner, CAAS, har bevilget om lag fire millioner kroner til forskningssamarbeid i nord.

Dette for å etablerere et norsk-kinesisk forskningssamarbeid på Svanhovd. Nyheten ble svært godt mottatt av både NIBIO og kommunen.