Det var ved 13-tida skjærtorsdag at Statens Naturoppsyn møtte på en mann i slutten av 50-årene ved Valvatnet, øst for Jarfjord.

GPS-måling viste at han da befant seg rundt 600 meter fra scooterløype 21. Mannen hadde dratt opp for å tenne bål og spise lunsj, og hadde ikke tenkt over at det var ulovlig å kjøre opp til vannet fra løypa, går det fram av en dom fra Øst-Finnmark tingrett.

For dette ble mannen straffet med en bot på 8000 kroner. Tiltalte hadde erkjent forholdet, og det skyldtes delvis misforståelser at det ble tatt ut tiltale. Retten mente politiet burde tilbudt mannen å vedta forelegget for å slippe rettssak. Boten ble dermed satt til summen det ville kostet om forelegget var vedtatt uten rettssak.

Dommen ble avsagt 17. oktober.