Og det er ikke en hvilken som helst som skal foredra under Lørdagsuniversitetet heller. Kirkenesgutten Knut Helskog, som er professor emeritus i arkeologi ved Universitetet i Tromsø (UiT) vil snakke om hva helleristningene i Finnmark kommuniserer i sin fødeby som han forlot i november 1964.

Verdensarv

I desember 1985 ble bergkunsten i Alta UNESCOs verdensarv. Figurene ble laget i løpet av de siste 5000 årene før Kristus og vitner om noe av kommunikasjonen menneskene hadde seg i mellom og med maktene, «andre enn mennesker».
Hvem var disse maktene som oppretthold verdens orden og innhold med alle dens vesener, inkludert mennesket, er et spørsmål Helskog vil forsøke å gi svar på.

– Hva ville disse menneskene fortelle med sin bergkunst? Var det kommunikasjon med andre mennesker eller guder og hva ville de oppnå. Var det territoriale rettigheter, rett til å være i et område, makt/styrkeforhold eller var det til maktene for å lykkes i jakt, fangst og fiske eller i krig? Tar vi bergkunsten i Alta, så har den gjennomgått kraftige endringer gjennom 5000 år. Den figurative formen og komposisjonen har endret seg kraftig. Reinen har ikke forandret seg så mye, men innenfor kunsten og uttrykksformen så har den gjennomgått endringer. Båtene har vært tegnet på berg gjennom 5000 år, men formen på båtene har endret seg kraftig, båte formen og ikke minst teknologien. En annen ting å huske på er at to helleristninger ikke er like. Det er en voldsom dynamikk i dem, sier Helskog.

Tittelen på foredraget professor Helskog skal holde er «Samtaler med maktene».

– Maktene bestemte over lykke og sorg, fødsler, sykdom, død, god eller dårlig jakt og fangst, ufred og fred, strenge eller gode årstider, storm og stille og gode eller dårlige betingelser for alt dyreliv. Det må ha vært viktig for menneskene å være på god fot med maktene. Når maktene svarer på menneskenes henvendelse, eller omvendt, har man en samtale. Som ledd i samtalene mellom maktene, og/eller fremstillinger av dem som var i dialog, menneskene og menneskene og maktene, ble figurene gitt innhold og form.

Populærvitenskapelig tilbud

Ifølge rådgiver Inger Elin Utsi ved avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiT Norges arktiske universitet er Lørdagsuniversitetet et åpent populærvitenskapelig tilbud bestående av foredrag fra forskere ved UiT.

– Målet er å kombinere det nyttige med det behagelige. Lørdagsuniversitetet er en fin møteplass hvor befolkningen og universitetet kan komme i kontakt med hverandre. Dette er et gratis arrangement og UiT tilbyr det foreløpig i Tromsø, Alta og nå endelig i Kirkenes. God kommunikasjon og formidling av sitt arbeid er en del av UiTs strategi fram mot 2020. Blant annet skal UiT preges av en god kultur for allmennrettet formidlling gjennom åpne kanaler for publisering samt gjennom utstillinger, tidsskrifter og media, sier Utsi.