Utstiillingen er åpen hele uken. De lokale kunstnere er Yvonne Wartiainen som jobber med maleri og grafikk, tegninger av Aksel Buljo, fotografier av Roar Stenbakk og Unni Hamborg med sine populære plakat om ord og uttrykk fra Kirkenes. Også Britt-Inger i Galleri ArtikA, viser også fram noen av sin tekstilkunst, veggtepper.

Hennes lidenskap

Berntsen opplyser at Galleri ArtikA AS er avviklet, men hun fortsetter som en enkeltmannsfirma og beholder navnet fordi hun kommer til å sette opp flere utstillinger framover og navnet er godt godt kjent i den sammenhengen.

- Å stille ut kunst er en sterk lidenskap hos meg. Jeg vil ha kunsten ut til folket. Og det er viktig at befolkningen i Sør-varanger kan kjøpe kunst her. Dessuten har jeg kontakt med kunstrere utenbys som stilte ut på det tidligere galleriet og vil også kunne selge deres kunst her i Kirkenes. Jeg vil ha såkalte PopUp-utstillinger som kan dukke opp når som helst og på forskjellige plasse, sier hun.

- Neste utstilling blir under Kirkenesdagene.

Takker hotellet og sponsorer

Hun er dyp takknemelig overfor hotellet som har vært svært behjelpelig og stilt til rådighet lokale i første etasje på Skandic uten ekstra kostnader.

I tillegg skryter hun av de firmaene som med sine sponsorpenger har gjort det mulig for henne å sette opp en slik utstilling.