Prosjektet har vært jobbet med siden sommeren 2014. Nå er avtalene med russerne og finnene undertegnet. Starten på den
yrkesfaglige konkurransen vil bli i Kirkenes i mai 2016, med Erik Henneli fra Kirkenes videregående skole som prosjektleder.

16 fag

Totalt skal yrkesfagelevene, lærlingene og de unge norske, finske og russiske medarbeiderne konkurrere i 14 ulike fag; frisør, industrimekaniker, bilskadefag, billakkerer, helsefagarbeider, reparatør lette og tunge kjøretøy, anleggsmaskinfører, elektriker, kokk, servitør, tømrer og rørlegger. I tillegg ble det under møtet i Kirkenes tirsdag også enighet mellom de norske, finske og russiske deltakerne om å konkurrere i fagene sveiser, metallarbeid (CNC maskinering) og kunsthåndverk (dodji).
Konkurransen gjennomføres i samarbeid med World Skills og World Skills Norway, men er den første i sitt slag, med deltakere fra en region på tvers av landegrensene.

– Fagene blir for eksempel rørlegger, bilmekaniker, industrimekaniker, kokk og så videre, sier prosjektleder Henneli.

Tirsdag møttes Finnmark fylkeskommune og Murmansk oblast til møte om et utdanningssamarbeid i Kirkenes.

– Arctic Skills er en naturlig del av et slikt samarbeid, sier opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen i fylkeskommunen.

– Det er fint å få løftet dette spennende og gode prosjektet på et høyere nivå. Dette har vært et sterkt ønske fra alle deltakerlandene. Alle ønsker å løfte yrkesfag, sier rektor Trond Hansen ved Kirkenes videregående skole.

Behov

Både Sandtrøen og Hansen mener at lokale, regionale og nasjonale skolemyndigheter må prioritere yrkesfag i årene som kommer.

– Vi ser det hver eneste dag hvilket sterkt behov som er for å få fagfolk inn i alle bransjer. Men det er ikke til å legge skjul på at vi har større utfordringer på dette området i nordområdene, sier Hansen.

– Løftes yrkesfaget og presenterer det som det spennende utdanningsområdet det er, slik vi her gjør, så viser vi at dersom man velger den studieretningen, så er dette med på å gi et godt liv i Finnmark. Vi tror at dette vil gi et høyere tall for gjennomføring, øker rekrutteringen og ikke minst; bedrer kvaliteten, sier Sandtrøen.
I prosjektpapirene heter det at erfaring fra tidligere deltakelse i liknende konkurranser gir studentene økt motivasjon til å gjøre det best mulig, og gjennom dette lære mer. Konkurransene vil bli holdt i nært samarbeid med næringslivet.
Den første yrkesfagkonkurransen holdes i Kirkenes i mai neste år, med fortsettelse i Murmansk i mai 2017 og Ivalo mai 2018.