Kl. 2.16 meldte politiet på Twitter at en mann på 25 år ble gitt muntlig pålegg om å forlate sentrum på grunn av beruselse og utagerende atferd.

Kl. 2.33 meldte politiet at en mann på 20 var blitt bortvist fra sentrum på grunn av flere episoder med knuffing og lignende.