På den totale statistikken over flypassasjerer hadde Kirkenes lufthavn en liten nedgang fra 2015 til 2016. Men ser man bort fra den ekstraordinære chartertrafikken i forbindelse med transport av flyktninger i desember, så hadde 2016 en liten økning, 1,2 prosent.

Liten økning

- Det er ikke så mye, men økning er bedre enn nedgang, sier den nye lufthavnsjefen, Rell Erling Kjølås. Desember 2015 hadde 16 prosent flere passasjerer enn desember 2014, det var med andre ord unormalt mange reisende.

Kirkenes lufthavn hadde totalt 309 087 passasjerer i 2016. Antall flybevegelser gikk ned med 1,2 prosent til 6 310.

- Samtidig gikk antall passasjerer opp. Det kommer av at setekapasiteten har økt på flyene til SAS og Norwegian, sier Kjølås.

I tillegg hadde Høybuktmoen i fjor 34 charterfly, som i hovedsak fraktet russiske sjøfolk, turister eller folk fra Forsvaret. Nedgangen i charterfly må også ses i sammenheng med flyktningesituasjonen i 2015.

Regulariteten var også god, året sett under ett, nesten 99 prosent. I desember var lufthavnen preget av mye vintervær og fikk regulariteten ned til 96,2 prosent.

Barentshavet

- Vi er spent på hva 2017 vil bringe, spesielt i forhold til aktiviteten i Barentshavet. Allerede har Statoil sagt at de er interessert i å etablere helikopterbase på Kirkenes i forbindelse med letevirksomheten de har varslet, sier Kjølås. Statoil har sikret seg flere felt i Barentshavet, blant annet Korpfjell, som er det nordligste, og som ligger nordøst for Kirkenes. Skipsagent Arve Henriksen sa tidligere til SVA at han trodde Kirkenes kom til å merke økt båttrafikk allerede til sommeren, og med aktivitet i Barentshavet følger også behov for flytransport av både passasjerer og gods.

Kapasitet

Kjølås tror også ringvirkninger at aktiviteten i Barentshavet, både i forbindelse med 23. konsesjonsrunde på norsk side og utviklingen på russisk side, kan bety at det blir mer trafikk på flyplassen.

- Vi er klar til å hive oss rundt og møte den trafikken som kommer. Bortsett fra de aller mest hektiske formiddagstimene med osloflyene, har vi god kapasitet døgnet rundt. Vi vil være en aktør for samfunnet og stiller opp for næringslivet. Vårt mål er å være den foretrukne lufthavnen i regionen, sier Rell Erling Kjølås.