– Forskjellene mellom fylkene er oppsiktsvekkende store. Vi trenger mer kunnskap om hva som kan forklare de store variasjonene, og hvordan elevene følges opp i de fylkene som har henholdsvis høyt og lavt fravær, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Dobbelt så høyt

Mens 10,1 prosent av 10. klassingene i Sogn og Fjordane har et fravær på mer enn 15 dager, er andelen 22,9 prosent i Finnmark. Mye av forklaringen kan ligge i kulturen, mener sosiallærer Toril Mjøen ved Tverrelvdalen skole i Alta.

– Jeg tenker at kulturen i Finnmark har vært slik at man ikke trenger utdannelse for å få seg jobb. På kysten der jeg kommer fra, kunne man jobbe i fisket, og her i Alta fikk man jobb i anleggsbransjen, sier Mjøen til NRK.

Halvannen måned

I gjennomsnitt har avgangselevene på ungdomsskolen seks dager og fem timer fravær fra skolen, viser statistikken. Dette er tre dager mer og tre timer lavere enn fraværet på første trinn på videregående skole. Samtidig har 14,5 prosent av ungdomsskoleelevene mer enn 15 dagers fravær i løpet av skoleåret, mens 4 prosent er borte over 30 dager – halvannen måned med undervisning.

Jan Tore Sanner sier han ser alvorlig på tallene, og understreker at skolene har et viktig ansvar.

– Alvorlig

– Det er alvorlig at så mange elever er borte fra skolen i tre uker eller mer. Skolene har et klart ansvar for å følge opp elever som ikke møter på skolen. Vi må diskutere om skolene bør ha plikt til å gjøre mer når fraværet til en elev blir for høyt, sier Sanner.

Han mener det kan være et tegn på at noe er galt når nesten 15 prosent av elevene har et fravær på over 15 dager. Utdanningsdirektoratet har allerede utarbeidet en veileder som skal sikre at skolene følger opp udokumentert fravær, men Sanner ber nå om at den oppdateres.

– Jeg vil også ha mer informasjon om hvordan skolene følger opp fraværet, og mer kunnskap om årsakene til at noen barn har svært høyt fravær, sier han.