Nå har han sendt brev til kommunen. Han forteller om en stabil og godt drevet legetjenestesenter i drift siden 2001 med totalt 25 leger og helsepersonell på hel -eller deltid.

I brevet til kommunen etterspør han informasjon om hvor saken ligger i dag. I 2016 bevilget politikerne penger til utvidelse, men det planlagte arbeidet kom ikke igang på grunn av tekniske begrensinger.

Mangler mye kontorplass

- Vi er tre kontorer i underdekning. Det mangler et kontor til en legestudent i praksis. Dette prosjektet med Universitetet i Tromsø må vi vurdere å avslutte, noe som er uheldig fordi slikt samarbeid har betydning for rekrutteringen av leger til kommuner og helseforetak i fylket. Vi har enda ikke lyst ut den nye legehjemmelen som vi trenger. Og så ønsker vi at daglig leder skal ha arbeidsplass nærmere legekontorene. Egentlig mangler vi også kontorplass til to sykepleiere som skal drive med pasientveiledningsoppgaver. Vi får ikke brukt ressursene slik vi ønsker, sier han.

Veldrevet legesenter

Legesenteret er forespurt om å være med på en desentralisert studiemodell som innebærer at studentene kan avtjene deler av eller hele sin studietid utenfor Tromsø. Dette har vi også sett oss nødt til å takke nei til på grunn av vår trangboddhet.

Tørstad forteller at han er stolt over at legekontoret har gitt god dekning hele tiden siden oppstart. Kontoret er en av de største legesentrene i Nord Norge. Og kontoret er veldrevet. Ledende helsesekretær ved kontoret, Stine Sandø, skal om kort tid presentere Kirkenes legesenter på en stor allmennmedisinsk kongress i Oslo.

Køer og dårlig service

Nå er styrelederen litt bekymret at situasjonen som kan ende med at folk blir lei og slutter. Det foreligger tegninger med forslag til utvidelse i samme etasje som, ifølge Tørstad, passer perfekt ut fra legesenteret sitt ståsted.

– Vi vil bare si hva vi trenger og har behov for. Slik stoda er nå, får legene på dagtid dårlig tid til å gjøre administrativ arbeid fordi kontorene skal prioriteres til å betjene pasienter. Vi har også merket at flere pasienter er misfornøyd over den lange ventetiden på laboratorium. Det fører til køer og dårlig service, legger han til.

Ønsker dialog

- Lite har skjedd i saken etter at det ble klart at planene om å bygge en etasje over, ikke lot seg gjøre. Vi har purret på kommunen og har egentlig hatt forventinger om at kommunene skulle holde oss orientert om hva de gjorde. Nå har vi sendt et formelt brev og bedt om å komme i dialog med kommunen omkring dette slik at vi kan få en viss pekepinne om framdriften.

Rådmann i Sør Varanger kommune, Nina Bordi Øvergaard, sier i en epost: "kommunen har en utfordrende arealsituasjon i flere tjenester innenfor helse, omsorg og velferd med hensyn på kontorplasser, men at kommunen jobber med å finne løsninger.
Denne saken må sees i sammenheng med budsjett for 2017 som legges frem 11.november."