Det er et medieprosjekt der elevene skal jobbe med å få fokus på humanitære kriser i verden som ellers ikke får mye oppmerksomhet, informerer Leger Uten Grenser. Prosjektet går på 70 ungdomsskoler over hele landet.

Det er feltarbeider John Ingram som kommer til Bjørnevatn. Han er i logistikk- og administrasjonsdelen av Leger Uten Grenser, og skal snakke om glemte kriser rundt om i verden.

- Jeg forteller også litt mer fra feltarbeidet både i Sør-Sudan og i India, sier han. I Sudan testet han blant annet pasienter for malaria før de skulle inn til legen.

Hver klasse som er med på prosjektet skal etter hvert presentere en oppgave. Blant disse bidragene kåres 19 fylkesvinnere og én landsvinner på slutten av året. Ingram oppfordrer elevene til å jobbe med temaet før han kommer.

- Så har de relevante spørsmål og problemstillinger, sier han.