FeFo forvalter alle laksevassdrag i Finnmark unntatt Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva. FeFos 34 elveforpaktere tar seg av fiskekortsalg, oppsyn, lokale fiskeregler, informasjon om desinfisering og tilrettelegging i vassdragene, skriver FeFo i en pressemelding.

Høyeste

I fjor ble det  registrert 20 004 antall fanget laks i FeFos elver på totalt 62 412 kilo. Dette er det høyeste antall laks som er fanget siden 1993.

I 2014 ble det solgt fiskekort for 9,65 millioner kroner hos FeFos elveforpaktere. Av kortsalget henter FeFo inn forpaktningsavgift på 1,7 millioner. I 2014 ble det gitt kr 383 000 kroner i tilskudd til de forpaktende foreningene, hovedsakelig til oppsyn og bestandskartlegging. 

Øker

Fangstene av laks i Finnmarkseiendommens elver har siden 2005 hatt en god og jevn økning.

- Dette viser at våre elveforpaktere utfører utmerket jobb for å ta vare på bestanden i våre lakseelver, sier direktør Jan Olli i pressemeldingen.

Spørsmålet alle stiller seg er om økningen fortsetter.

- Som mange vet kan fangstene variere. Allikevel opplever vi at stadig flere av FeFos elver oppfyller myndighetenes krav til bestandstetthet på laks, det såkalte gytebestandsmålet.

Dette er en svært gledelig utvikling, og FeFo legger stor vekt på at flest mulig skal kunne oppleve eventyret som laksefisket er, ikke minst at lokale tradisjoner skal kunne videreføres, sier Olli.

Utvidelse

Nye retningslinjer for forpaktning av FeFos laksevassdrag har nå kommet på plass. Styret vedtok retningslinjene i fjor høst og nye avtaler med forpakterne er undertegnet. Forpaktningsperioden er utvidet fra fem til ti år.