Fylkesmannen i Finnmark har bestemt at den såkalte bjørnetømmingen av søppel i Pasvik kuttes. De siste årene har Pasvik fått søpla tømt hver uke i stedet for annen hver uke.
Kurt Wikan syns beslutningen er feil. Han mener det ville være bedre å forebygge ved fortsatt å tømme hver uke om sommeren.
– Det er bedre å forebygge enn at det plutselig kommer bjørn på tunene. Vi bor tross alt i det bjørnetetteste området i Norge. Det er klart veistandarden sliter på mannskap og på kjøretøy, det er det samme for melkebilen, tømmerbilen, bussjåførene og alle oss andre. Men jeg syns ikke det er god nok grunn til å kutte ut dette tiltaket som jo er et av de få tiltakene vi kan sette inn.

Sliter på kjøretøy

Bakgrunnen for saken er at Øst-Finnmark Avfallsselskap (ØFAS) i vår kontaktet Fylkesmannen i Finnmarks miljøavdeling med spørsmål om det var nødvendig med ekstra søppeltømming i Pasvik. Problemstillingen var at ekstratømmingen sliter på mannskaper og kjøretøy «slik veien er».
– Etter en faglig vurdering av behovet for hyppigere tømming relatert til problemstilling bjørn og søppel, er vi kommet til at det strengt tatt ikke er nødvendig, skriver Geir Østereng, seksjonsleder for vilt- og fiskeseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark i et brev til Sør-Varanger kommune.

Følges opp

Fylkesmannen viser til at saken er drøftet med Statens naturoppsyn (SNO), og sier SNO er enig i beslutningen.
– Det blir ikke ekstra søppeltømming i Pasvik i år da det har vært få tilfeller av bjørn nær søppelspannene de siste årene. En sulten bjørn snuser opp et søppelspann uansett om den vil. Skulle det være enkelttilfeller av bjørn nær søppelspann blir de uansett fulgt opp av SNO.