Også Musikksprell 2014 går over i historien som en vellykket rekke av konserter.
I fotballpuben og diskoteket på Ritz svingte det både fredag og lørdag fra kveld og ut i de små timer. U2 2U (her med Dagfinn Gjerde, Annelise Sneve Steinbakk og Odin Ramberg) var en av de siste sprell levende bandene som underholdt et publikum som gikk mann av huse for å få med seg svingende toner.
Det musikalske Sør-Varanger spiller på mange strenger, det viste også årets Musikksprell. Her er det både rock, pop og ikke minst jazz, der både lokale og gjester gjorde sitt for å få liv i publikum.
Les mer om Musikksprell 2014 i tirsdagsavisa.