– Jeg er en voksen mann, en pensjonist, og føler opplevelsene vi hadde, er en fornærmelse mot både meg og familien, sier Aleksander Zhurkov fra Nikel.
28. desember skulle Aleksander og kona, sønnen deres og en venn av han til Kirkenes for å dra på nyttårsshopping, og så dra innom vennens hus for å sjekke hva som manglet til feiringen.

–Aggressiv og ubehagelig

Pensjonisten sier reisefølget var på Storskog klokka seks om kvelden, og hevder problemene startet allerede da.

– Jeg har reist mye til Kirkenes, og ikke opplevd lignende før. Vanligvis er jo kontrollørene profesjonelle og hyggelige, og en blir kjent med hverandre etterhvert - sånn at en hilser når en treffes på gata i Nikel. Men denne gangen var det annerledes. Jeg kjente ikke kontrolløren fra før. Atmosfæren var aggressiv og ubehagelig. Det samme var kroppsspråket, måten hun snakket på, blikket og bevegelsene, som måten passene ble stemplet på, måten passene ble slengt tilbake på. Vanligvis gir en jo rolig og høflig dokumentene fra seg, og tilsvarende tilbake. Jeg ser ingen grunn til at både kroppsspråk og tonefall skulle være så aggressivt.

Flere kontroller

Det Zhurkov beskriver som ubehageligheter fortsatte. Sønnen, som var sjåfør, ventet foran bommen etter passkontrollen og bilkontrollen.
– Fem minutter og ti minutter, uten at bommen ble åpnet. Tiden gikk. Så kom en person ut og skulle se passene på nytt og gikk avgårde med passene. Bilen ble tatt inn i kontrollhallen der en 40 minutter lang kontroll ventet før de endelig kom seg avgårde mot Kirkenes.
– Der fløy tiden slik den gjør når en skal gjøre ærend i flere butikker. Vi skulle tilbake til Nikel samme kveld, og dro til Jakobsnes for å sette igjen varene og se over huset.
500 meter fra huset ble reisefølget oppmerksomme på en politibil med sirene. Kveldens kontroll nummer tre ventet.
– Vi ble overrasket, jeg vil si sjokkerte, over at en ny kontroll ventet. Det var som i en amerikansk film, fra Chicago, med jakt på banditter.

– Fornærmende spørsmål

Zhurkov beskriver at polititjenestemennene virket overrasket over at dekkene på bilen var helt nye, og bilen i god stand.
– Jeg har ikke visum, men grenseboerbevis. Det klarte de å miste ut av passet, og jeg ble spurt om hvorfor jeg ikke hadde visum: «Men jeg har jo grenseboerbevis! Jeg ga det jo til dere!». Ja, da fant de det på gulvet i bilen der de hadde mistet det.

Vi fikk også spørsmål som jeg opplevde som svært fornærmende for både meg og familien min. Om vi hadde kjøpt narkotika, slike ting. Vi er en skikkelig familie, vi er ikke narkomane, og kjenner narkotika fra det vi har sett på tv-en. Det var veldig ubehagelig og en fornærmelse mot meg og min familie.

Grensa stengte

Tiden gikk og familien begynte å bli bekymret for om de kom til å rekke grensa.
– Vi gikk inn og viste passene våre, og trodde at nå kom vi oss av gårde. Men utenfor fortsatte problemene. Vi trodde vi skulle få kjøre av gårde. I stedet kom en kontrollør ut. Jeg har aldri opplevd det før, men vi måtte vise passene våre en gang til, uten å få en forklaring om hvorfor. Minuttene gikk, og resultatet ble at grensa stengte uten at vi kom oss over - og selv om vi var kontrollert ut av Norge. Vi måtte overnatte på Jakobsnes, uten det vi trengte av personlige ting - og det ble selvsagt vanskelig for de andre som skulle på jobb dagen etter. Da var tiden ute. Grensa stengte.

Men dere har vel forståelse for at en må kontrollere, dersom en har mistanke om noe kriminelt?

– Ja, selvsagt. Men det er måten det gjøres på. Så respektløst. Vi sier i Russland at enkelte personer tror de er general dersom de bare får en liten distinksjon på skuldra, og slike mennesker bør ikke ha slik tjeneste. Kontrollører skal være høflige og korrekte i ord, mimikk og bevegelser. De skal være profesjonelle. Slik er det vanligvis også på Storskog, men dessverre ikke denne gangen. I stedet for en behagelig kveld og natt hjemme hos oss selv, fikk vi en kald natt i Norge.

Hva tror du dette bunnet i?

– Jeg vet ikke, men dessverre kan det kanskje ha vært nasjonalisme.

Må beregne seg god tid

Politistasjonssjef Hans Møllebakken bekrefter at politiet klokka 20.35 stoppet et kjøretøy på vei mot Jakobsnes der det ble foretatt en utlendingskontroll av personene i kjøretøyet.

– Ut over dette ser jeg ingen grunn til å kommentere selve kontrollen. Jeg kan heller ikke svare for toll sin del.

– De samme personene ankom Storskog klokka 2057. Mens passasjerene var inne til kontroll ut av Norge, foretok toll en kontroll av fører. Alle tre var ferdig registrert ut av Norge mellom 20.57 og 20.59. Tilbake i kjøretøyet hadde de to stedlige grensevaktene lukket bommen og grensen var da offisielt stengt.  Reisefølget hadde åpenbart beregnet for kort tid.

Møllebakken anbefaler enhver til å være ute i god tid når grensen skal kryssest.
– Vi gjør vårt ytterste for at kontrollen oppleves som en god og hyggelig kontroll. Det betyr ikke at vi må forskyve kvalitet på bekostning av tid.
– Jeg ser ingen grunn til å kommentere påstandene i artikkelen. Man må være innforstått med at en inn- og utreise handler om å bli kontrollert av politi og toll innenfor hver og en sitt ansvarsområde. Det vil si fire kontroller, svarer Møllebakken.

Kontorsjef i Tollregion Nord-Norge Storskog, Thore Johansen, kan ikke kommentere den konkrete saken, siden tjenestmennene som foretok kontrollen ikke er tilgjengelige.

– Generelt kan sies at vi opplever en del ganger at reisende ikke planlegger med at man kan bli gjenstand for tollkontroll både når man reiser inn til Norge, og når man reiser ut av Norge. Noen ganger vil slike kontroller ta en viss tid, og det finnes ingen standard på tidsbruken. Vi tilstreber oss alltid for å gjøre slike kontroller så skånsom som mulig, og vi har hele tiden fokus på å behandle alle som reiser over her med verdighet og respekt, sier Johansen.