Onsdag klokken 14 åpnet Samfundshuset for ansatte på Sydvaranger som var rammet av konkursen, og som er organiserte i Nordens Klippe eller LO. Nordens Klippe gikk sammen med LO Finnmark, Nav Sør-Varanger, Sparebank1 og Avdeling 9 i Arbeidsmandsforbundet for å sette i stand en møteplass der.

I tillegg til mulighetene for å ta en kopp kaffe og prate sammen, er det lagt opp til at tillitsvalgte og representanter fra Nav og Sparebank1 skal være på plass ut over uken.

De skal hjelpe med å utfylle dagpengesøknader, lønnsgarantikrav, søknader om enkeltvedtak om utdanning og arbeidsledighet på Nav, økonomisk rådgivning og annet. Disse skal være på plass fra torsdag og utover.

Møteplassen kommer til å være åpen fra 9 på morgenen til 21 på kvelden, fra og med torsdag.

– Den blir åpen så lenge det er behov, forteller Henning Bråten i Nordens Klippe.

Han forsikrer at det finnes hjelpemidler også for de som ikke er organiserte.

– Nav har kontor blant annet på innkrevingssentralen. Alle skal få hjelp, forskjellen er bare hvor de får hjelp fra, sier han.