Tollkvoten for kongekrabben i 2019 er fastsatt til 1.400 tonn. Det er en nedgang på 350 tonn fra 2018.

– De siste årene har vi hatt et veldig høyt uttak av kongekrabbe. Nå sier forskerne at hvis dette fortsetter, så vil det kunne føre til kollaps i bestanden. Det skal ikke skje, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding tirsdag.

For hunnkrabber er kvoten fastsatt til 100 tonn – det samme som i 2018. Minstemålet på 130 mm skallengde for hannkrabber videreføres, mens for hunnkrabber økes minstemålet tilbake til 130 mm skallengde for å unngå negative konsekvenser for rekrutteringen til bestanden.

Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark, opplyser departementet.