• DISKUSJON: Debatten om Sydvarangers fremtidige gruvedrift gikk over flere timer. Her idet alle partiene kommer tilbake fra egne gruppemøter.
    Foto: Håvard S. Mækelæ

Onsdag var det ekstraordinært kommunestyremøte i Kirkenes, der politikerne skulle bestemme om de skulle si ja eller nei til Sydvarangers konsesjonssøknad om videre gruvedrift i Bjørnevatn.

Til syvende og sist er det Direktoratet for Mineralforvaltning og Bergmesteren i Svalbard som bestemmer om Sydvaranger får lov. Kommunen skulle bare bestemme hvilken uttalelse de skulle sende til Direktoratet. Men et positivt svar fra kommunen betyr veldig mye, skal man spørre Sydvarangers styreformann Peter Steiness Larsen.

– Det er ganske avgjørende å ha støtte fra kommunen, både i forhold til Direktoratet og for fremtidige partnere i gruvedrifta, slo han fast.

Det fikk han imidlertid ikke uten diskusjon. Motstanderne av gruvekonsesjonen slik den ligger, viste til mulige problemer for Bjørnevatns innbyggere. Det blir flere og høyere fjell med gruvemasse, og det var mye bekymring for både støv som kan drive over Bjørnevatn, og støy fra høyere områder.

Klart flertall

Det var langt fra nok til å overtale ja-siden.

17 stemmer mot 10 vedtok å si ja til Sydvaranger – men med et krav om at Sydvaranger ivaretar friluftsområder ved sørenden av konsesjonsområdet, og reindriftas trekkveier i nærheten. Det kreves også at Sydvaranger setter i gang planprosess for å redusere den forespeilede høyden på tippene.

Arbeiderpartiet ville også frem med flere restriksjoner mot Sydvaranger, og kom med et forslag om å kreve størst mulig grad adgang øst for gruveområdet, og at Langvannet ikke fylles igjen. Det var imidlertid ingen andre enn Ap som gikk for det.

Dagbrudd-motstand

Flere av motstanderne talte for å si nei til åpen gruvedrift, altså såkalt dagbrudd - men å heller gå for å la Sydvaranger drive underjordisk gruvedrift.

Peter Steiness Larsen mener de som gikk for det, ikke hadde satt seg inn i konsesjonssøknaden.

- Det er økonomisk umulig for oss å drive underjordisk, sier han.

Pål Gabrielsen (SV) kom likevel med et felles forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og de uavhengige representantene, der de ville si nei til alt annet enn underjordisk drift. I forslaget skrev de at Sydvaranger ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til miljø i dagbrudd-planene, og pekte blant annet på for høye tipper og utfylling av vann. Det ble imidlertid ikke flertall for det.

I tidligere gruvesaker har Ap og Frp fulgt hverandre, deriblant i spørsmålet om utslippstillatelser på 2000-tallet. Et godt tiår senere har flertallet i Høyre også hevet seg med, noe som sørget for et dugelig flertall.

Når Direktoratet for Mineralforvaltning skal ta for seg konsesjonssøknaden, har de også andre høringsuttalelser å vurdere - fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i tillegg til kommunen. Folk som har bekymringer eller betingelser til gruvedrifta har hatt anledning til å sende tilbakemeldinger til Direktoratet selv.

Nye Sydvaranger satser på en 20-årsplan for gruvedrifta, regnet fra i år.