Nå søker Fargekilden og Barents Sport om dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplanen som hindrer sportsbutikken i å flytte til Arbeidergata 1. Etter at Jysk flyttet ut, har Nordgaard motor flyttet inn.

Planen nå er at Fargekilden, Barents Sport og Ringo skal inn. Det pågår byggevirksomhet for å utvide bygget. Eier av Arbeidergata 1, Helge Roska Mikkelsen i Fargekilden, fortalte om innflyttingsplanene i Sør-Varanger Avis 6. februar.

Dispensasjon

23. juli i fjor søkte Arbeidergata 1 AS, ved ansvarlig søker Fiskebeck Prosjekt AS, om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser til etablering og flytting av hele Sjøsiden senters virksomhet til Arbeidergata 1.
10. desember i fjor kom søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg og ombygging av Arbeidergata 1. Denne ble godkjent og vedtatt av kommunen.

Ringo og Fargekildens flytting var uproblematisk for kommunen. Men Barents Sport fikk ikke.
Mandag hadde Roska Mikkelsen og Jens Åge Mikkola i Fiskebeck Prosjekt et møte med kommunens Plan- og byggesaksavdeling. Roska Mikkelsen og Barents Sports Lasse Stegavik leverte her en skriftlig redegjørelse om sin versjon av flyttesaken.

– Møtet var positivt, men det er en liten nyanseforskjell i oppfatiningen av driften til Barents Sport som gjør at redegjørelsen ikke ble godtatt, sier Roska Mikkelsen.

Administrasjonen (plan og byggesak) mener at flytting av Barents Sport fra eksisterende lokaler til Arbeidergata 1 må behandles av politisk utvalg for plansaker. Dette fordi dette er en eldre reguleringsplan med litt gamle formuleringer og mulighet for å oppfatte bestemmelsene ulikt.

– Dermed er redegjørelsen å oppfatte som en søknad om dispendsasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen, sier Roska Mikkelsen.

Kirkenes sentrum

Kommunen registrerte saken etter å ha lest om den i SVA.
– En slik etablering vil være i strid med gjeldende plan for området og er følgelig heller ikke tillatt, skriver Trond Marthinussen i kommunens Plan- og byggesaksavdeling.

Han viser til gjeldende bestemmelser for det aktuelle området.
– Her heter det at bygningsområde for lettere industri, ikke støyende eller sjenerende, håndverksbedrifter med tilhørende anlegg som lager, kontor og eventuelt plasskrevende merkantil og havnerelatert virksomhet. I området skal det ikke oppføres næringsbygg som har sin naturlige tilhørighet i Kirkenes sentrum. Etablering av Barents Sport vil være avhengig av at det søkes om - og innvilges - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, alternativt ved en reguleringsendring, skriver Marthinussen.

Ordner seg

Roska Mikkelsen har en annen oppfatning:
– Som utleier har jeg vurdert at Barents Sports virksomhet ligger innenfor reguleringsplanens bestemmelser, sier han.
Sportsbutikken har et ønske om å ta i bruk andre lokaler enn i dag, siden dagens lokale ikke er tilpasset denne typen forretning. Den har ifølge redegjørelsen en del større varer som ikke lar seg frakte av kunder med vanlige handleposer. Derfor er også lokaler i andre etasje ugunstig.

– Kommunens poeng om at sentrumsnære butikker ikke skal flytte ut er litt rart. Det er ikke mulig for alle typer forretninger å ligge i sentrum, spesielt gjelder dette de som har varer som er større enn det som kan levers over disk. Kundene må kunne komme med bil til butikken. Barents Sport trenger lett tilgjengelig transportleveranse fra trailere og god lagerkapasitet for store varetyper, sier Roska Mikkelsen.