Privat firma tjener på barnevernkriser

Avisen Oppland Arbeiderblad rapporterer at det er Connexa barnevern med hovedkontor i Lillestrøm som skal hjelpe Norde Land å holde hjulene i gang i barnevernet.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sør-Varanger Arnulf Ingerøyen har bekreftet at det er Connexa som sammen med Gerdts-Andresen konsulentjenester fra Drammen som hjelper dem.

Uvisst omfang

- Vi er et firma som i hovedsak tilbyr tjenester opp mot fosterhjem og beredskapshjem. Samtidig tilbyr vi noe konsulentbistand der det er behov. Generelt tar vi oppdrag for ulike kommuner, og det er opp til kommunen selv å vurdere hvordan og hva de har behov for av bistand, sier daglig leder i Connexa barnevern, Therese Riiber-Mohn.

Selskapet hadde i 2015 en omsetning på 49 millioner kroner.

Hvor omfattenede bistanden faktisk er i Sør-Varnager, og hva det koster å hyre de to eksterne firmaene, vil kommunen ikke oppgi. SVA har flere ganger den siste måneden prøvd å innhente informasjon om de eksterne firmaene.

Kommunalsjef Ingerøyen har uttalt følgende i en tidligere e-post:

- Vi har leid inn tre saksbehandlere fra eksterne firma for å opprettholde og sikre en forsvarlig drift i tjenesten. Det er viktig å sikre at innbyggerne og barna ikke blir skadelidende. Kommunen vil løpende vurdere behovet for å leie inn eksterne konsulenter, skriver kommunalsjefen i e-posten.

Bedt om hjelp

SVA bedt om hjelp til å finne saken i kommunens postlister eller andre offentlige journaler. Kommunalsjefen har bedt om ekstra tid til å finne frem til dokumentene og til å vurdere om SVA kan få innsyn i dem.

- Når vi får et oppdrag vet vi ikke alltid hvorfor det er behov for hjelp. Vi har ikke noe krav på innsikt i de kommunale vurderingene, sier lederen i Connexa, som ikke videre ønsker å gå inn på enkeltavtaler eller gi prisanslag om deres avtaler til ulike kommuner.

- Urolig

Det var i midten av mars at SVA meldte at barnevernet bar preg av sykmeldinger, avvik og mulige lovvbrudd i forbindelse med at tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola følte seg straffet for å ha varslet om uforsvarlige forhold.

Siden den gang har SVA forsøkt å få oversikt over flere forhold i saken, og har skrevet en rekke saker om situasjonen.

Tillitsvalgt i barnevernet Erna Bakken har tidligere uttalt at hun er urolig over bruken av eksterne firmaer. I et leserinnlegg på vegne av de ansatte i barnevernet skrev hun følgende:

- "Kommunen har ett par tidligere erfaringer med å leie inn firma for å ta unna topper og for å forhindre fristbrudd og avvik. I tillegg er innleid firma en svært kostbar løsning: Beregninger gjort etter siste gang det ble leid inn et firma, viser at kommunen betalte til sammen mellom 5- og 600.000 kr for håndtering av til sammen 33 saker. Timeprisen kom opp i 1.270 kroner medregnet alle omkostningene som tilkom oppdraget", skriver hun.

Connexa Barnevern

  • Connexa Barnevern AS i Flateby har hatt en stor omsetningsøkning på kort tid. Fra inntekter på 3 millioner kroner i oppstartsåret 2013, lå omsetningen på 49 millioner i 2015.
  • Selskapet hadde et resultat før skatt på 1,7 millioner kroner i 2015.
  • Lederlønna er for det året oppgitt å være 1,5 millioner kroner, ifølge Brønnøysund-regnskapet.
  • Selskapet eies av en privatperson og to eiendomsselskaper på Østlandet gjennom et holdingselskap.
  • Det andre selskapet kommunen har bistand fra, er et enkeltpersonforetak drevet av Tina Gerdts-Andresen i Vadsø. Der er det følgelig ikke oppført regnskapstall i offentlige registre.