Sør-Varanger kommune ber Direktoratet for mineralforvaltning om utsatt høringsfrist på søknad om driftskonsesjon til Sydvaranger AS.

Høringsfristen utløper den 14. mai. Kommunen har i brev til direktoratet bedt om utsatt frist til 25. mai.

«Det settes opp ekstraordinært kommunestyremøte for behandling av saken den 23. mai. I tillegg skal den behandles i Utvalg for plan og samferdsel og i Formannskapet», skriver kommunen om årsaken.

I vurderingen om konsesjon skal direktoratet blant annet vurdere verdiskapning for næringsliv, innvirkning på omgivelsene, miljø, planer for etterbruk og samisk kultur. I tillegg er det krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift.

«I vurderingen legger vi (DMF) vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift av forekomsten», skriver DMF.