Det ble klart etter at Utvalg for plan og samferdsel hadde saken oppe til politisk behandling sist fredag.

Avventende

Innehaver av Nordgaard Motor AS, Aleksander Nordgaard, er imidlertid enda avventende med å gjøre mer med prosjektet før også Fylkesmannen har sagt sitt. Firmaet ønsker å flytte verksted og butikk med salg av blant annet snøskutere og båter fra bygget, samtidig tenker de også å bedrive båtutleie på Førstevann.

Jevnt

Saken ble behandlet av fire medlemer av utvalget, etter at Nina Danielsen (H) meldte seg, og ble erklært innhabil, som følge av sitt eierskap til bygget. I forkant av av behandlingen instilte rådmann Bente Larssen på at man ikke skulle tillate bruksendring, men bruksendingen ble altså vedtatt med utvalgsleders dobbeltstemme.