- Vi kommer altfor sent på banen i forhold til å organisere oss ordentlig, sier Geir Braathu, leder i Ishavsveien hytteforening. Det er torsdag kveld, og vi er inne på årsmøtet deres, noen få dager før innspillsfristen i den pågående rettssaken går ut.

Finnmark jordskifterett ventes å vedta ansvarsforholdet for Ishavsveien før året er omme. Det har kommet et forslag om at vedlikeholdsutgiftene deles mellom Forsvaret, FeFo, kommunen, og hytteeierne.

Hytteeierne protesterer høylytt på at de samlet sett kan bli nødt til å ta 30 prosent av utgiftene, mens veien brukes av både de andre partene og folk flest. Men de hytteeierne som har deltatt på rettsmøtene føler at de har blitt oversett. De ønsker å ha mer kraft bak seg, og dermed prøver de å gjøre selve hytteforeningen til en part i saken.

Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. Et brev skal nå være sendt inn til retten der de ber om å få hytteforeningen godkjent som part i saken, i siste liten før fristen.

Om foreningen får dette godkjent, betyr det at hytteforeningen representerer alle foreningens 50 medlemmer, i stedet for at hver enkelt hytteeier snakker for seg selv. Det gir uttalelsene deres mer styrke.

- Vi håper å få med flere som sitter på gjerdet, sier foreningsleder Geir Braathu.

Kanskje for sent

Hytteforeningen har engasjert advokat Jens Bernhard Herstad. Foreningen går til retten med et ønske om å slippe å betale, og å slippe å være med på veilaget. Herstad tror imidlertid det kan være for sent til å sørge for at hytteeierne slipper å betale noe som helst.

- Det kommer til å bli et veilag med vedtekter uansett. Min opplevelse er at man kommer litt inn med baken først, og kan påvirke lite. Dere kan likevel påvirke prosentandelen og vedtektene, sier han.

Samtidig påpeker han at det er noen haker om de vinner frem og slipper å betale for veien. Da kan de nemlig miste muligheten til å påvirke hva som skjer med veien.

- Dere kan få bruksregler dere ikke ønsker, sier han, og nevner mulighetene for en bomvei som et eksempel.

Det gjør ikke at foreningsmedlemmene forandrer mening.

Høringsutkastet til Finnmark jordskifterett foreslår følgende prosentvise fordeling av utgiftene for Ishavsveien: 42,4 prosent betales av Forsvaret, 30,5 prosent av hytteieerne, 12,7 prosent av FeFo, og 12,7 prosent av Sør-Varanger kommune.

Tatt på senga

Delingsforslaget kom allerede i mai. På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å organisere seg, innrømmer foreningsleder Geir Braathu at hytteeierne ble tatt litt på senga.

- Vi trodde dette skulle bli en enkel sak, men det ser ut som at dommeren behandler hver hytteeier som en og en part, ikke som en samlet gruppe. Vi oppdaget litt sent at det lønner seg å samles bak en forening, sier han.

Så tok det tid å få på plass alle vedtektene i foreningen. Men Braathu regner med å ha nådd rettsfristen nå.

Advokat Herstad har regnet på at hver hytteeier kan bli nødt til å betale alt fra 435 kroner i året, til over 20 000 i aller verste fall, om 30-prosentsregelen blir godkjent i retten. Den siste summen er imidlertid for å legge om hele veien.

- Prinsipiell sak

Advokat Jens Bernhard Herstad har sett flere tegn på at flere parter i saken kan komme til å anke den videre til lagmannsretten. Hytteeierne er nemlig ikke de eneste som vil slippe eller minske kostnadene for veien. Det fører i så fall til flere advokatutgifter for alle partene som er involvert.

Braathu sier til SVA at foreningen sannsynligvis vil anke om hytteeierne får noen andel i veilaget.

Normalt sett risikerer man å måtte betale for andre parters advokater om man taper en anke. Men Herstad er ikke sikker på at det gjelder i denne saken. Han mener nemlig at det er en prinsipiell sak, og kaller den veldig interessant og spesiell.

- Den er en unik sak historisk. Dette er ikke en vanlig setervei, men en som har betydning for forsvaret, Nato og andre. Den reiser en del problemstillinger man ikke finner mange andre steder i fjellheimen. Det er aldri avklart hvem som har det faktiske ansvaret for veien, sier han.

Det er flere år siden diskusjonen begynte rundt hvem som egentlig har ansvaret for vedlikehold av Ishavsveien, også kjent som Tårnetveien. Veien går fra Tårnet og over Jarfjordfjellet, og har tilknytning til flere hytter.