Kripos har nå gått gjennom saken, og skal nå bidra taktisk i søket etter Kaisa Beddari.

Ingen spor

Kaisa Beddari ble sist sett tirsdag 3. september 2013. Store leteaksjoner med politpatruljer, frivillige og hunder har ikke gitt politiet noen konkrete spor å gå etter. Pettersen er klar på at politiet fremdeles ønsker tips fra publikum.

– Uvesentlige detaljer kan være gode opplysninger for oss, sier han.

Nå er Kripos koblet inn i saken, og de vil stille etterforskere til disposisjon for Øst-Finnmark politidistrikt.

Hypoteser

Pettersen hadde sitt første møte med seksjonsleder i Kripos, Trygve Aandstad og etterforskningsleder Tor Kallmyr onsdag. De har nå gått gjennom saken og de skal nå ha en dialog i hva som gjøres videre.

– Vi ønsket at de kunne se på saken med nye øyne, og det har de nå gjort, forteller Pettersen.

Aandstad forteller at Kripos har fire hypoteser de jobber etter i slike saker.

– Vi ser på frivillig forsvinning, selvdrap, ulykke/skader eller om det har foregått en kriminell handling, forteller han uten å gå nærmere inn på detaljer i saken.

Det er heller ikke klart hvilke skritt som nå gjøres videre. Å foreta ytterligere søk kan imidlertid være aktuelt.

– Men det er ingen tvil om at det er gjort omfattende søk tidligere, sier Aandstad.

– Det er også mulig vi på ny tar kontakt med folk politiet har snakket med tidligere, supplerer Kallmyr.

Det er ikke gitt noen konkret tidsramme for det videre arbeidet, men det vil foregå utover sommeren og høsten. Aandstad og Kallmyr var også i Pasvik for å se på området tirsdag.