Nye Borisoglebsk, grensekrysningpunktet mellom Norge og Russland, er kostnadsberegnet til 27 millioner euro, i underkant av 227 millioner kroner.
Katja Sukuvaara i EU-programmet Kolarctic ENPI CBC i Rovaniemi bekrefter at anbudsdokumentene nå er utarbeidet på russisk side, og sier hun regner med at dokumentene publiseres denne måneden.
Byggingen kan dermed tidligst komme i gang på sensommeren, og russerne har da 16 måneder på å fullføre prosjektet, siden betingelsen for EU-bidraget er at prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2015.
– Jeg har ikke fått opplysninger om noe annet enn at prosjektet skal fullføres innen den planlagte tidsfristen, sier Sukuvaara.
Tidligere er det sagt fra russisk side at byggingen skulle starte i sommer.

Nasjonale midler

Storparten av totalsummen på 27 millioner euro er russiske nasjonale midler, 25,2 millioner euro.
20,2 millioner av disse administreres via EU-programmet Kolarctic. De siste 1,8 millionene er øvrige bidrag fra Kolarctic.
I bevilgningen fra Kolarctic stilles det som krav at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av 2015, og pengene skal ifølge regelverket trekkes tilbake dersom kravet ikke oppfylles.
Planene for oppgradering av Borisoglebsk ble lagt fram på Nikel-konferansen i fjor. Det ble da poengtert at prosjektperioden er stram.

Koordineres ikke

En ide om et felles norsk-russisk grensekrysningpunkt ble stoppet i fødselen, og Norge og Russland koordinerer helt tydelig ikke byggingen av sine respektive stasjoner.
Det nye grensekrysningspunktet på Storskog har stått på agendaen i flere år, med en opprinnelige antydet pris på rundt 250 millioner kroner. Det er fremdeles ikke laget en finansieringsplan eller gjort endelige vedtak i saken.
Prisanslaget nå 750 millioner kroner, men det skal gjøres en ny vurdering av metodevalg for å rydde tomta.
I 2013 passerte mer enn 300.000 personer grensa, og i helgene er presset til tider enormt. Samtidig stiller Schengen krav til at grensepasseringene skal foregå på en smidig måte, og frykten er at det norske grensekrysningspunktet blir enda mer av en flaskehals etter at russerne er ferdige med å bygge sin nye stasjon.