Randi Fløtten Andreassen er sammen med en rekke frivillige i ferd med å gjøre klart til støttekonsert for årets TV-aksjon. Onsdag ettermiddag trør både barn og voksne sangere og musikere til for å lage konsert og kafe, og inntektene går til årets TV-aksjon.

Blant innslagene på scenen skal 38 barn fra skolekoret opptre sammen med Eirik Flå og Dr. Wessel.

Stor iver

Fløtten Andreassen forteller at det også er stor iver blant de frivillige flyktningene som bidrar, blant annet med mat. – Det er spennende med mat som har litt andre smaker enn det vi er vant med fra før, sier hun. Kaker blir det selvfølgelig også, og om flere kakebakere kjenner seg kallet så er de alltd velkommen til å bidra.

Tapt skolegang

Temaet for årets TV-aksjonen beskriver Fløtten Andreassen som ekstra viktig, og som noe folk her i kommunen også kan kjenne igjen.

– Alf Rafaelsen har jo satt ord på den tapte selvfølelsen og hva det betyr å mangle skolegang når man som voksen skal ut i arbeidslivet.

Hun sier problemstillingen er aktuell i land hvor barn i dag mister skolegang, og mener at man kan snakke om en «tapt generasjon» når barn ikke får utdanning.

– Hvordan blir framtiden for disse landene når det mangler folk som kan være med å bygge dem opp, spør hun.

– Utdanning er viktig for å unngå fattigdomsfella.

Godt å hjelpe

Fløtten Andreassen har selv vært engasjert i TV-aksjonen i mange år, og mener at årets tema nok har vekket særlig engasjement. På spørsmål om hva det er som engasjerer de frivillige til å stille opp, sier hun at alle kan gjøre noe. – Og om man bidrar til at bare ett menneske får et bedre liv, ja så han man gjort noe godt her i verden. Det gjør godt å se utover det som bare er «mitt og meg», sier hun.

– Så nå gjenstår det bare at publikum også slutter opp om dette arangementet, og får med seg en flott konsert med lokale krefter, og en spennende kafe.

Oppfordrer til å bidra

Fløtten Andreassen benytter også sjansen til å oppfordre folk i Sør-Varanger til å stille opp som bøssebærere for selve TV-aksjonen. Hun viser til at folk stort sett har vært flink til dette i kommunen.

– Og så har man alltid en mulighet til å bidra selv om man er ute når bøssebærerne kommer. Det er mulig å sende penger med Vipps eller overføre til bankkonto.