Miljøorganisasjonen Neptune Networks vil klage politiets avgjørelse til Riksadvokaten, etter at politiet henla forurensingssaken mot Sydvaranger i desember.

Frank Hugo Storelv i organisasjonen forteller at han har kontaktet både Sydvaranger og Miljødirektoratet om saken.

- Vi kommer til å ha klagen klar i løpet av en måneds tid, sier han.

360 000

Politiet hadde opprinnelig gitt Sydvaranger et forelegg på 360 000 kroner for å ha sluppet kjemikaliet Magnafloc 1707 i Bøkfjorden uten tillatelse. Selskapet benyttet seg av kjemikaliet i 2010 før de hadde fått tillatelse, og fikk forelegget i november 2013. Men de nektet å vedta forelegget, og det gikk mot rettssak.

Etter en uttalelse fra Miljødirektoratet, henla politiet saken.

- Sånn som vi vurderer saken og på bakgrunn av uttalelsen fra Miljødirektoratet, er denne handlingen under terskelen for hva som kan karakteriseres som straffbart, sa politiadvokat Jens Bernhard Herstad da.

- Et hån

Sydvaranger fikk tillatelse til å bruke Magnafloc 1707 i etterkant av at de først ble anmeldt. Men det forandrer ikke alvorligheten i at de slapp ut kjemikaliene før de fikk tillatelse, mener Frank Hugo Storelv i Neptune Networks.

- Det er et hån mot rettspraksisen at de slapp unna. Sydvaranger gjorde et lovbrudd som de skulle hatt bot eller straff for, før Miljødirektoratet ga dem tillatelsen, sier han.

- Dette er en viktig og prinsipiell sak for oss. Her må bedriften ta ansvar, mener Storelv.

- Ikke alvorlig

Storelv kritiserer Miljødirektoratet for å ta forurensernes side i saken. Han mener direktoratet har gitt Sydvaranger særbehandling, og mener generelt at direktoratet anmelder for få bedrifter som bryter Forurensingsloven.

Seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet mener Miljødirektoratet har gått frem på riktig vis i saken.

- Vi anmelder alle alvorlige brudd vi finner der politiet bør følge opp, sier han.

I dette tilfellet hadde Sydvaranger brukt et kjemikalie som var verre miljømessig enn det forrige, men ikke veldig mye verre ifølge Sørby.

- Det er som å kjøre 53 kilometer i timen i 50-sonen. Det er et lovbrudd, men ikke et alvorlig brudd sammenlignet med for eksempel å kjøre 80 kilometer i timen i 50-sone, sier han.

- Det er et prinsipp om at man hele tiden skal søke etter og prøve nye, mer miljøvennlige kjemikalier. Sydvaranger fikk registrert avvik på at de manglet dokumentasjon på miljøeffekten til det nye kjemikaliet, og fikk frist på å melde fra om det. Det er ikke bare å bla opp og finne slik dokumentasjon, så de fikk noe lengre frist, sier Sørby.

- På bakgrunn av dokumentasjonen fant vi at de hadde tatt i bruk et mindre miljøvennlig middel. Da konstaterte vi at det var ulovlig, og de stanset umiddelbart. De søkte så om bruk av det nye kjemikaliet, og vi hadde en svært rask saksbehandling, der de fikk bruke det.