På nett finnes steder som fiksgatami.no og minsak.no. Det er steder der folk kan melde fra om mangler i nabolaget, eller få oppmerksomhet rundt de litt større sakene.

På fiksgatami.no er det lagt inn 25 saker fra Sør-Varanger de siste to årene. 19 av dem står Torfinn Løvås bak. Han synes det er en grei måte å si fra på.

Enkelt

- Du trenger ikke vite hvem som ansvaret. Meldinga sendes automatisk videre til riktig sted, om det er kommunen eller vegvesenet for eksempel. Dette er en fin løsning for saker som det går an å løse på en enkel måte, mener han.

Nettstedet kan for eksempel brukes til å melde fra om manglende gatelys, dumper i veien, manglende brøyting, forlatte biler, søppel og annet.

Mange av sakene Løvås har meldt inn handler om vei. Han er bussjåfør og får god anledning til å erfare asfaltkanter og hull i veiene. Flere av sakene hans dreier seg også om busstopp og manglende skilt, eller støvproblem ved bussholdeplasser.

- Jeg synes det er greiere å si fra på denne måten, for da blir det skriftlig og det kommer inn i systemet. Litt bedre enn bare en telefon, eller en lapp som så blir glemt og så videre, mener han.

De fleste av sakene han har meldt fra om er til dags dato ikke løst, men 7 av 19 er det. Noen av sakene har han lagt inn påminnelse på. Da står det på saken at den er meldt inn tidligere også.

Forpliktet

Nettstedet fiksgatami.no er den som har lavest terskel for å melde fra om noe. Du bare registrerer problemet og ferdig med det. Du kan også være anonym.

På nettstedet minsak.no kan du gjøre din sak til en mer forpliktende sak for offentlige myndigheter, men da må du få med deg flere, en god del flere. For kommunale saker må du ha underskrifter fra to prosent av innbyggerne i kommunen, men da er også kommunen forpliktet til å ta opp saken din. I Sør-Varanger vil det si rundt 200 signeringer. For at fylkeskommunen skal være forpliktet til å ta saken, trenger du 500 signeringer fra innbyggere i fylket.

På minsak.no ligger bare én eneste sak fra Sør-Varanger. Den ble lagt ut i fjor sommer og handler om veien til Pasvik. Den oppnådde 201 signaturer.

Dette er fiksgatami.no:

Bak nettstedet står foreningen NUUG, (Norwegian Unix User Group). De kaller seg en «ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge».

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare og Departementenes Servicesenter bidrar med penger.

Alle kan legge inn meldinger og nettstedet videreformidler meldingene til rett myndighet.

Dette er minsak.no:

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak dette nettstedet.

Alle kan foreslå saker i egen kommune eller fylke.

Du trenger ikke være over 18 år eller ha stemmerett.

Kommunen, eller fylkeskommunen, er forpliktet til å vurdere saken din hvis du samler henholdsvis 200 eller 500 signaturer.