Per Oskar Kjølaas fikk æresmedaljen av metropolit (biskop) Simon fra den russiske ortodokse kirke i Murmansk og Montsjegorsk. Dette skjedde da metropolit Simon besøkte Tromsø tirsdag.

Langvarig samarbeid

Biskop Kjølaas, opprinnelig fra Kirkenes, og metropolit Simon har samarbeidet i mange år i det kirkelige Barentssamarbeidet og metropoliten berømmet i sin tale Kjølaas for det gode og åpne samarbeidet som har vært til beste for kirker og folk i Barentsregionen gjennom flere år. Biskop Kjølaas har siden 2006 ledet rådet for kristne kirker i Barentsregionen. Metropolit Simon har vært nestleder i rådet. De to har hatt jevnlig kontakt og besøkt hverandre. Metropoliten understreket at det gode vennskapet som har utviklet seg gjennom disse årene, vil fortsette, selv om Kjølaas fratrer som biskog i Nord-Hålogaland bispedømme i løpet av året.

- Jeg er overrasket, men det er med stor glede jeg mottar utmerkelsen, sier Kjølaas.

Særlig innsats

St. Trifons æresmedalje er en orden som er opprettet i Murmansk og Montsjegorsk stift for å hedre personer som har gjort en særlig innsats i kirke og samfunn. Ordenen har fått sitt navn etter den hellige Trifon. Han var en kirkebygger, munk og helgen som virket som misjonærblant skoltesamene på Kola. Han grunnla klosteret i Petsjenga og bygget blant annet den første kirken i Boris Gleb og St. Georgs kapell i Neiden. Mange legender på Kola og i Sør-Varanger er knyttet til St. Trifons navn.