Sprekken, som ble oppdaget i Storsleppa i september, og raset som gikk etterpå fikk konsekvenser for driften til Sydvaranger Gruve. Utviklingsdirektør Harald Martinsen sa i fjor til SVA at gruva hadde måttet ty til plan B. Omradet ble øyeblikkelig stengt, og utstyr og mannskap ble flyttet. Istedet for a hente malm herfra matte selskapet flytte til en annen del av gruva i Bjørnevatn og Kjellmannsasen. Sydvaranger Gruve visste at området var risikabelt å arbeide i.

«Stor fare»

I 1985 fikk AS Sydvaranger laget en gruveplan. Det som var aktuelt den gangen var å starte undersjordsdrift. Konsulentene som var med på å lage planen var blant annet NTH/Sintef, Institutt for gruvedrift, som stod for bergmekanikk og stabilitetsanalyse og AS Prospektering som gjorde geologiske undersøkelser, kartlegging og tolkning.

I konklusjonen til gruveplanen står det blant annet: «Den eneste sonen som synes å gi stabilitetsproblemer er "Storsleppa". Det bør etableres et overvåkingssystem for kontroll av stabiliteten ved den videre drift. Spesielt bør bergmassen avløst av "Storsleppa" overvåkes.»

Et annet sted står det: «Et viktig unntak er den såkalte "stor-sleppa", sone V-04. Den har en uheldig vinkel med bruddet og fallet er ca 36 grader. Sleppematerialet er biotitt. Den følger delvis en tynn diabas-gang. Underkutting av stor-sleppa vil gi stor fare for en større utglidning.» Og med rene ord: «Storsleppa synes å være den eneste sone som kan gi opphav til større rasmasser.» (Understrekninger er gjort av red.)

Kjente til rapporten

- Kjente dere til denne rapporten?

- Ja, vi har kjent til rapportene, sier utviklingsdirektør Harald Martinsen.

- Storsleppa var en identifisert risiko som var på vår radarskjerm. Over de siste årene har det vært flere uavhengige eksperter/eksterne konsulenter inne hos oss, senest i forbindelse med den den strategiske gjennomgangen vi hadde i 2012, og disse har gått gjennom våre planer, inklusive vår vurdering av risiko. Gruvevirksomhet har en del risiko innebygd i seg, så det er ikke bare Storsleppa som faller inn under vår vurdering av risiko, sier han.

Martinsen sier at ingen av ekspertene de har hatt inne har vurdert det som skjedde i september i fjor som et særlig sannsynlig utfall.

Flyttet før raset

Grunnen til at man gikk inn i området var at forekomsten her var spesielt malmrik. Området ble overvåket, slik gruveplanen fra 1985 anbefalte, men ekspertisen Sydvaranger Gruve har benyttet anså ikke risikoen som like stor. Overvåkningen førte til at man oppdaget sprekkene, og mannskap og materiell ble flyttet ut. Så gikk raset.

- Våre egne folk gjorde en meget god jobb i forbindelse med denne hendelsen. Rutineinspeksjoner avslørte små sprekker og våre folk slo alarm umiddelbart. Dette gjorde at vi fikk flyttet både folk og maskiner godt unna før selve raset fant sted noen dager senere. Gruveteamet gjorde også en meget god jobb gjennom nesten umiddelbart å komme opp med en alternativ produksjonsplan slik at tilflyten av malm til sepverket i Kirkenes kunne fortsette nesten uten opphold, sier Martinsen.

Lager rapport

Han forteller at Sydvaranger Gruve nå jobber med såkalt geoteknisk ekspertise både for bedre å kunne forstå det som skjedde og hvorfor det skjedde, men også for hvordan vi best mulig igjen kan få tilgang til den rike malmen i området.

- Disse opplysningene blir gitt til Direktoratet for Mineralforvaltning så snart de er identifisert, og ytterligere offentliggjøring vil bli vurdert etter at prosessen med direktoratet er avsluttet, sier Martinsen.