Etter dødsulykken i Bugøyfjord 23. mars 2015 kom Havarikommisjonens rapport. Denne gir sikkerhetstilråding til Statens vegvesen om å gjennomføre risikoanalyse for kjøring med modulvogntog og revurdere hastighetsreguleringen på ulykkesstedet.

Engasjert

I mai gikk Bønå ut i avisen sammen med Trond Iversen, Magnus Olsen og Knut Skimlid i et forsøk på å få vegvesen på banen.

- To år og tre måneder etter ulykken har ingenting skjedd. Det er en skam og ren trakassering av de pårørende. Enhver erfaren sjåfør som ferdes på denne veistrekningen, må se at fartsgrensen på stedet er feil. Dette kom også fram i ulykkesrapporten at ulykken sannsynligvis ikke hadde skjedd dersom fartsgrensen på stedet hadde vært 60 slik den har vært før, sier Bønå. Han mener vegvesenet og politiet ikke har gjort jobben sin og ikke prioritert trafikksikkerhet.

- Skal nullvisjonen bli noe annet enn en visjon, må man innse at det er bråstoppen og ikke farta som dreper. Flere fastboende kan påvise hvor 60-skiltet har stått tidligere, men vegvesenet har flyttet det uten å saksbehandle eller dokumentere flyttingen, uvisst av hvilken grunn. All saksbehandling av 60-sonen i Bugøyfjord gjelder fra der skiltet står nå og østover.

Trafikkfarlig

Bønå mener veien gjennom bygda er trafikkfarlig.

- Kommer man kjørende til Bugøyfjord i retning Kirkenes, er fartsgrensen 90 halvveis ned til nedstigningen til bygda. Sving og bratt bakke med fartsreduksjon kommer brått og uventet på, spesielt for ukjente vogntgsjåfører på vinterføre. Nedbremsing blir et problem, noe man fikk bevist i oktober 2015 da et vogntog raste gjennom rekkverket i 90-sonen øverst i bakken og havnet nede i elvedalen. Det ble ingen personskade, og ulykken ble derfor ikke gitt oppmerksomhet, sier Bønå.

Han viser også til det samme i den andre enden av Bugøyfjord.

- Kjører man opp den samme bakken fra Bugøyfjord i retning Varangerbotn, er hastigheten satt opp til 90 allerede midt i den bratte stigningen. På motsatt side i retning Kirkenes, må man kjøre langt innover en ubebodd slette før det samme skjer. Skiltene er plassert tilfeldig og helt uten tankegang, sier Bønå og ber om lavere hastighet på ulykkesstedet i Bugøyfjord snarest.

Ingenting nytt

Statens vegvesen har intet nytt å berette om trafikksikkerheten og innspillet fra engasjerte beboere i Bugøyfjord. Da vi skrev om denne saken i midten av mai sa seniorrådgiver Kristian Øvernes at vegvesenet i løpet av kort tid skulle foreta en trafikksikkerhetsinspeksjon i Bugøyfjord.

- Dette gjøres som følge av risikovurderingen som er gjennomført på veien mellom Tana bru og Kirkenes, sier Øvernes. Vegvesenet har tidligere vært i dialog med bygdelaget i Bugøyfjord og ble her enige om å avvente risikovurderingen.

- Denne er nå kommet og problematikken rundt busslomme, hastighet og eventuelt skilting i Bugøyfjord vil inngå i en helhetlig vurdering av området, sier Øvernes.
Denne uken sier seniorrådgiveren at det ikke er noe nytt å melde om verken trafikksikkerhetsinspeksjonen i Bugøyfjord eller andre ting rundt innspillene fra Bønå og beboerne i bygda. Torsdag mottok Øvernes et nytt brev fra Bønå.