Fra og med 2013 ble vrakpanten økt til 3 000 kroner. Det er imidlertid viktig at bilen blir vraket til rett tid. Hvis ikke er det ikke noe å tjene på det.

Taper penger

Er du for sent ute med å pensjonere gammelbilen, må du nemlig ut med årsavgift, og da vil du gå i minus på kontoen. Dette er fordi årets avgift for biler under 7 500 kilo ligger på 3 060. Har du gammel diesel- bil uten fabrikkmontert partikkelfelter, må du som vanlig ut med enda mer. Satsen på disse ligger på 3 565 kroner i år. For motorsykkel ligger avgiften på 1875, mens eiere av elbiler, veteranbiler, traktorer og mopeder må ut med 435. Forfall på årsavgift er 20. mars.

Slipp unna

Dersom du leverte inn bilen til vraking innen 31. desember i fjor blir det ikke skrevet ut årsavgift, men du skal heller ikke betale denne dersom du leverer bilen innen 20. mars. Da kan du se bort fra et eventuelt krav, og Tollvesenet vil refundere avgiften dersom den er betalt. Fra og med 21. mars til 30. juni må du ut med halv årsavgift og venter du til etter denne datoen, må hele summen betales.