– Ut fra situasjonen og de spørsmålene som er reist rundt politiets kontakt med 37-åringen i forkant av drapet, har jeg funnet at det riktig å sende saken over til Spesialenheten for politisaker, på eget initiativ. Det er nødvendig å få belyst om politiet har håndtert situasjonen på en riktig måte, og om vi har gjort nok for å forstå situasjonen i vår kontakt med kvinnen, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark Politidistrikt i en pressemelding.

Politimesteren mener det er viktig at politiet møter folk på en måte som gjør at politiet selv klarer å fange opp og vurdere mulige trusselsituasjoner.

Vi kommer tilbake med mer om denne saken i lørdagsavisa.