Radiologene ved Kirkenes sykehus, med Vibeke Danielsen i spissen, har fått Finnmarkssykehusets fagpris for 2014. De 50 000 kronene skal gå til faglig utvikling.

Vinneren må kunne vise til utmerket arbeid innen behandling, utdanning, læring og mestring eller forskning, ifølge en pressemelding fra Finnmarkssykehuset.

- Radiologisk avdeling ved Klinikk Kirkenes har en svært høy radiologfaglig kompetanse og et svært godt utviklet radiologfaglig tilbud til pasientene. Avdelingen gir et bredt tilbud fra de mest vanlige undersøkelsene til avansert CT- og MR-undersøkelser samt intervensjon (ulike biopsier og drenasjer), hele døgnet og alle dager, står det i juryens uttalelse.

Finnmarkssykehuset skryter av at de har en sterk gruppe radiologer, mens sykehus andre steder i landet sliter med sviktende radiologdekning. I dag er det tre faste radiologer. Enda en ansettes på våren, og den femte ved neste vinter. De utdanner også leger i spesialisering.

Prisen ble overrakt under direktørens årlige tale til foretaket rett for jul. To andre priser ble delt ut samtidig: Solstråleprisen til ortopedisk overlege Cherzad Malek i Hammerfest, og HMS-prisen til Distriktspsykiatrisk senter i Tana og Senter for drift og eiendom i Tana.