Kompendiet som har fått navnet Joint Barents Transport Plan ble lagt fram på et ministermøte i Narvik tirsdag, og tar for seg veier, jernbane, havnetrafikk og flytrafikk. Studien skal brukes i fremtidige løsninger hva angår infrastruktur.

Jernbane

I studiet foreslås det blant annet to jernbaneforbindelser til Kirkenes. Den ene er til Murmansk og den andre gjennom korridoren mellom Kemi-Rovaniemi-Kirkenes.
– Per i dag er Finland mer opptatt av å frakte sine malmressurser mot Narvik, men med åpning nye forekomster i Sodankylä kan det være mer interessant knyte Kirkenes opp mot det finske jernbanenettet, forteller Torbjørn Naimak som har ledet ekspertgruppa i arbeidet. Han mener også at det er mer stemning nå for å bygge jernbane til Murmansk, men at russiske myndigheter er avhengig av at private aktører med et transportbehov blir med på prosjektet. Jernbaneforbindelsen til Murmansk er i studien lagt til et perspektiv på mellom 12 til 15 år fram i tid, mens banen til Finland ligger 15 til 30 år fram.

Standardisering

Naimak trekker frem utbygging av Kirkenes havn som særs sentralt for Kirkenes sin del.
– Med alt som skjer, for eksempel med tanke på Nordøstpassasjen er det helt klart at det kreves en helt annen type havn enn det man har i dag, understreker han. I studiet peker ekspertgruppa at man bør legge spesielt vekt på havnene i Kirkenes, Murmansk og Narvik i årene fremover. I tillegg til forslag på konkrete utbyggingsprosjekter er det også lagt vekt på standardisering av transportnettet.
– Det er ikke bare fysiske, men også mange administrative flaskehalser ved det å transportere over grensen. Det kan for eksempel være tillatt lengde og vekt på vogntog, sier han. Noen av disse kan være enkle å løse, mens noen kan ta lenger tid.

Positivt

Ordfører Cecile Hansen liker det hun ser i studiet og håper den vil bli brukt i arbeid med videre planer.
– Kirkenes er jo en gjenganger og vi er nok foretrukket fremfor andre steder, sier en tydelig fornøyd ordfører som er meget glad for de mange konkrete forslagene som ligger i studien.
– God infrastruktur vil kunne løse ut andre positive virkninger for Kirkenes og Sør-Varanger, poengterer hun. Naimak er ikke overrasket over at ordføreren er tilfreds med planene.
– Det har hun all grunn til. Kirkenes ligger jo midt i smørøyet, sier han.

Kort tid

Regiondirektøren er imidlertid klar på at arbeidet med en overordnet transportplan mellom fire land har krevd intensiv jobbing.
– Vi har i praksis ikke jobbet mer enn i 7-8 måneder, men satte oss som mål å kunne legge frem planen til transportministermøtet i dag, og det har vi fått til, sier han. Det er det norske formannskapet i Barentssamarbeidet som har tatt initiativ til rapporten og nå flyttes formannskapet over til Finland som vil jobbe videre med planen de neste to årene.