Prosjektet kalles «Universell utforming av kollektivtrafikken». Kommunen er representert i en arbeidsgruppe med Statens vegvesen og Boreal er med. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Varanger er også med, representert ved leder Knut Mortensen.

– Gruppa skal utarbeide en strategi- og tiltaksplan for kollektivtransport. Vi skal se på universell utforming av holdeplasser og knutepunkt med hele reisekjeder også inkludert transportmateriell, sier Mortensen.

Få busser

Han er kritisk til at et fåtall av bussene i Sør-Varanger tilfredsstiller krav til mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

– Vi skal også kartlegge tilgjengelighet for synshemmede og hørselshemmede, sier Mortensen.

Daglig leder i Boreal i Finnmark, Per Hansen, sier at de har sitt på det tørre når det gjelder buss og bruk for rullestolbrukere.

– På det tidspunktet at kontrakten med Finnmark fylkeskommune ble inngått var ikke universell utforming på buss noe tema. Denne kontrakten løper ut 2015. Derfor har vi ikke et slikt krav i vår kontrakt med fylkeskommunen. I ettertid er det kommet en forskrift som sier at nye klasse 2- og klasse 3-busser som er kjøpt og registrert etter 1. januar 2010 skal ha universell utforming. Derfor har vi noen lavgulvbusser i Finnmark som er tilrettelagt for rullestolbrukere, sier Hansen.
Han opplyser at Boreal har tre busser som benyttes til byrutene i Kirkenes. En av disse har rullestolrampe. De rullestolbrukerne som har behov for busstransport, bes om å si fra om dette på forhånd.

– Vi strekker oss langt for at rullestolbrukerne skal kunne benytte denne bussen. Når vi får henvendelse fra passasjerer med slikt behov prøver vi å gjøre vogndisponeringen slik at buss med rullestolrampe kan benyttes. Slik henvendelse må komme til vår bussavdeling i Kirkenes minimum dagen før planlagt reise på dagtid, sier Hansen.

Ikke tilpasset

En representant for Tjenesten for funksjonshemmede i Sør-Varanger kommune har tatt kontakt med oss og mener at det i 2014 burde være sånn at transport med buss burde være tilgjengelig for alle.

– Vi har utallige ganger stått og ventet på buss for så å måtte avlyse turen på grunn av at bussen ikke er tilpasset rullestolbrukere, sier vedkommende.

– Problematikken er svært relevant for de det gjelder. Når det gjelder antall så er det jo ikke mulig å anslå nøyaktig, men uansett så må dette bli bedre. Universell utforming gjelder hele reisekjeden innen kollektivtrafikken. Vi ser på Busstrafikk, Flytrafikk og Hurtigrute. Når det gjelder buss , så er det jo flere spørsmål som angår Universell utforming holdeplasser, stoppeplasser, busskur. Disse må være tilgjengelig for alle, med informasjon til reisende, bussruter, merking av stoppeplasser - og selvfølgelig bussene. Når det gjelder bussene i kollektivtrafikken her så er jo det fylkekommunen sitt ansvar.
Mortensen sier han er klar over at det kun er et fåtall busser som er tilgjengelig for rullestolbrukere.

– Og det er riktig som det sies fra TFF – man kan ikke vite om det kommer en buss som er tilpasset eller ei. Det er Finnmark fylkeskommune som må stille krav i sine anbudsdokumenter om universell utforming.

Anbud

Rådgiver for kollektivtrafikk i Finnmark fylkeskommune, Lars H. Engerengen, sier at anbudene for buss- og Flex-transport i Finnmark planlegges utlyst siste kvartal i 2014. Derfor er ikke kravspesifikasjonen for bussmateriell fastlagt.

– Generelt kan jeg si at vi ikke planlegger å ha store avvik fra resten av landet i forhold til kravene, verken for universell utforming eller annet. Dersom fylkeskommunen skal opplyse anbudskravene til en prosjektgruppe der det også sitter bussoperatører, så vil dette automatisk utelukke dem fra anbudskonkurransen når den utlyses i ettertid. Vi kommer til å følge de føringer som resten av landet gjør, igjennom veiledere gitt av Norsk forening for kollektivtrafikk, som alle fylkene er medeiere i. Nøyaktig tekst i konkurransegrunnlaget kan vi dessverre ikke gå ut med før anbudet er ferdig skrevet, behandlet politisk og deretter offentlig tilgjengelig, noe vi venter vil skje rundt 15.desember, sier Engerengen.