Kartlegger fuglelivet under oljeomlasting

Kartlegger fuglelivet under oljeomlasting

STELLERANDEN: Den meget sjeldne stelleranden som er på den internasjonale rødlisten over truede fuglearter. Nå blir stelleranda og dens påvirkning av oljeomlastingen i Korsfjorden kartlagt. (Foto: Tormod Amundsen).

Etter pålegg fra Miljødirektoratet skal Norconsult på oppdrag fra NTFS i tre år kartlegge den sjeldne fuglearten stellerand i Korsfjorden og undersøke hvordan oljeomlastingen påvirker denne og annet fugleliv i området.For å se innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse