Det er rådmann Bente Larssen som innstiller på at butikken kan miste retten til å selge alkoholholdige drikkevarer.
– De har fått god tid og mange utsettelser, sier Larssen til avisa. For å bli godkjent må innehaver av en bevilling blant annet gå gjennom en kunnskapsprøve.

Ordnet opp

I en kommentar til Sør-Varanger Avis sier driftsleder i Coop Finnmark, Liss Aina Jakobsen at dette nå er ordnet opp i.
– Det er på høy tid, men denne inndragningen handler om at saken har tatt så lang tid, poengterer rådmannen som opplyser at bedriften nå har en søknad inne slik at det formelle kommer på plass.
Driftsleder Jacobsen henviser videre til direktør Jan Ivar Alsén for øvrige kommentarer. Han var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag ettermiddag.

Svarte ikke

Saken har gått siden januar 2012. Da søkte Coop Mega Kirkenes om kommunal bevilling for salg av øl. I fjor skrev kommunen et brev der de etterlyste ansvarlig styrer og stedfortreder for salgsbevillingen. Bedriften fikk en svarfrist, men denne ble ikke overholdt, og de hørte heller ikke mer fra Coop.

I en kontroll med salgsstedet, utført av Nordfjeldske AS den 4. mai i fjor, ble det i kontrollrapporten bemerket at butikken per dato var uten salgsstyrer. Dermed purret kommunen igjen på butikken, men fikk heller ikke da noe svar. Dette ble igjen bemerket i en ny rapport av samme selskap en drøy måned senere.

Møte

Saken fortsetter gjennom høsten og kommunen sender ut flere brev. Det blir også arrangert et møte mellom bedriften og kommunen der bedriften lover å ordne opp og at kunnskapsprøver og søknad om godkjenning av styrer og stedfortreder skal ordnes. Videre skjer det at stedfortreder ikke godkjennes og Coop gjøres oppmerksom på dette. Kommunen ber om skriftlig tilbakemelding, men får ikke svar, noe som fører til at det sendes en skriftlig advarsel. Her forklarer kommunen at en andregangs advarsel kan gi inndraging av bevilling i to uker.

Et nytt møte med styrer og kommunen finner sted tiende januar der styrer beklager den manglende kommunikasjonen. På møtet presiseres det hvor viktig kommunikasjonen mellom salgsstedet og kommunen er, og det informeres om styrers plikt til å komme med den nødvendige og tilstrekkelige dokumentasjon kommunen trenger. Det er på dette tidspunktet rådmannen fremmer forslag om inndragning. Saken skal opp i formannskapet onsdag neste uke.