Dersom ønsket om en forlenget rullebane ved Alta lufthavn blir oppfylt, kan det ifølge Finnmark Dagblad resultere i at den operative rullebanelengden ved flyplassen blir kortere enn den er i dag. Det er kravet til sertifisering etter EU-regler som er årsaken til at den praktiske rullebanelengden kan bli kortere. Verken SAS eller Norwegian ser behovet for lengre rullebane. Kirkenes lufthavn kan komme opp i samme situasjon som Alta. Det bekrefter lufthavnsjef Knut Kristoffersen.

- Dette er noe av den samme situasjonen vi hadde ved forrige baneforlengelse i 2000/2001. Regelverket er ikke statisk og krav til sikkerhet øker og endres. Det foreliggende prosjektet for baneforlengelse på Kirkenes lufthavn er basert på unntaksbestemmelsene i dagens regelverk. Dersom EU-sertifiseringen innen 2017 innebærer at alle unntaksbestemmelsene forsvinner er det sannsynlig at flere lufthavner kommer i samme situasjon som Alta, Kirkenes inkludert, sier Kristoffersen.