Finnmark-politimester Ellen Katrine Hætta sa i en pressekonferanse forrige uke at hun er bekymret for mangelen på et eget barnehus i fylket. Hun viste til at barnevitner i politisaker må reise helt til Tromsø for å intervjues, en tur som kan ta flere dager takket være få flyavganger og vær.

– Det bekymrer oss. Det er på grensen til uverdig behandling, sa Hætta da.

Snart i gang

Torsdag kom justisminister Per-Willy Amundsen med svaret sitt. Han sier til NRK at regjeringen har vedtatt å opprette et eget barnehus i Finnmark.

– Det er uholdbart at Finnmark som eneste politidistrikt skal stå uten eget barnehus. I dag besluttet vi å opprette en underavdeling i Finnmark for barnehuset i Tromsø. Den skal komme på plass i løpet av relativt kort tid, sier Amundsen til rikskanalen.

Det nye barnehuset blir underlagt barnehuset i Tromsø, men skal være et likeverdig tilbud. Over de neste ukene skal plasseringen av barnehuset bestemmes.

– Helst flere

Politimester Hætta er veldig glad for at dette nå kommer på plass. Hun foreslår en ambulerende ordning, ifølge NRK.

Til iFinnmark sier politimesteren at Finnmark egentlig burde ha flere barnehus. Hun påpeker at det er tre barnehus til sammen i Nordland og Troms.

– Til sammen har de omtrent lik geografi som Finnmark, men vi har ikke like god infrastruktur her. Jeg mener vi må ha fire barnehus, sier politimesteren til nettavisen.

Et barnehus er et statsdrevet sted der barn blir avhørt av egnet personale i forbindelse med politisaker. Finnmark politidistrikt avhørte 169 barn i løpet av 2016. Alle måtte reise til Tromsø for å foreta avhøret.