Mandag 8. juli fratrer John Sanderson som administrerende direktør i Northern Iron Limited. Anthony Beckmand overtar. Sanderson begynte i Sydvaranger gruve som gruvesjef i november 2008 og ble forfremmet til administrerende direktør i Northern Iron Limited NIL i februar 2010.

Økonomi

– Det er ikke snakk om å forlate selskapet på grunn av krise, sier Sanderson på spørsmål om han nå forlater et synkende skip.
– For det første har jeg jobbet med gruva i nesten fem år. Selskapet trenger noen som tenker friskt og nytt og jeg synes det er på tide med litt forandring. Selskapet er også i en stor omstilling med tanke på lave priser og et vanskelig marked, men vi visste at prisene ville synke og har jobbet med kostnadsreduserende tiltak det siste året. En av tingene vi har kommet til er at vi ikke trenger så mange i ledelsen i Northern Iron, og derfor trekker jeg meg, sier Sanderson.
Han legger til at han kommer til å fortsette å jobbe som konsulent for selskapet og den nye direktøren i et halvt år framover.

Takk

Styreformennene Peter Bilbe i NIL og Peter Steinnes Larsen i Sydvaranger gruve takker i en kunngjøring innsatsen til Sanderson.
– Sandersons innsats og bidrag har over perioden på fem år i Sydvarangerprosjektet i Nord-Norge vært betydelig. Vi ønsker å benytte anledningen til å takke ham for alt han har gjort og ønske ham lykke til med alt han foretar seg, sier Bilbe og Steinnes Larsen.

En del av selskapet

Mannen som nå overtar, Anthony Beckmand, har vært økonomidirektør i NIL fra oktober 2009.
– John har stilt sin ekspetise og erfaring tilgjengelig over de neste seks månedene for at Anthonys overgang til stillingen som administrerende direktør så strømlinjeformet som mulig. Sanderson vil derfor fortsatt være en del av selskapet, sier styreformennene, som ønsker den nye sjefen lykke til i ny rolle.
– Hans lange erfaring med selskapet og kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss gjør ham til en ideell kandidat for denne stillingen, sier Bilbe og Steinnes Larsen.