Tidligere daglig leder Kate Johansen ble funnet skyldig også i ankesaken, og må forberede seg på ett år og ni måneder bak murene.

Kate Johansen ble dømt til fengsel for grov økonomisk utroskap i februar i fjor, da Mudenia-saken var oppe i Øst-Finnmark tingrett. Tingrettsdommerne var enstemmige i at hun hadde tappet bemanningsselskapet Mudenia Elektro AS for store verdier i tiden før det gikk konkurs i 2014.

Retten avviste ankebehandling av åtte av de 15 punktene Johansen ble dømt for i tingretten. Hålogaland lagmannsrett fant henne i dom 1. februar også skyldig i de resterende sju tiltalepunktene; blant annet grovt utroskap, kreditorsvik. og brudd på bokføringsloven. Til sammen dreide seg seg om beløp på flere millioner kroner.

- Lagmannsretten vil legge til at tiltalte har vist en manglende vilje til å etterkomme anmodninger fra ulike revisorer, på tross av gjentatte tilbakemeldinger over flere år. På grunn av selskapets størrelse og omsetning, utgjør dette alvorlige overtredelser, heter det i dommen.

Lagmannsretten justerte imidlertid ned straffen, fra to år til ett år og ni måneder. I tillegg ble hun fradømt retten til å lede noe selskap i fem år. Ifølge iFinnmark ønsker Johansen å prøve saken for Høyesterett.