Hytteeiere langs Ishavsveien inn mot grensen mot Russland er påtvunget deltakelse i et veilag bestående av hytteeierne selv, Sør-Varanger kommune, Forsvarsbygg, Finnmarkseiendommen. Fordelingen på vedlikeholdsutgiftene på Ishavsveien vil høyst sannsynlig bli: hytteeiere 35 prosent, Forsvarsbygg 40 prosent og Finnmarkseiendommen og Sør-Varanger kommune tolv prosent hver. Hytteeierne har reagert kraftig på at de i jordskifteretten høst sannsynlig vil bli dømt til å betale en så høy andel som 35 prosent av vedlikeholdsutgiftene. Sør-Varanger kommune har ingen eeindommer langs Ishavsveien og kommunens andel på 12,5 prosent av vedlikeholdsutgiftene er ikke behandlet politisk.

Nå stiller Høyres kommunestyrerepresentant, Bjørnar Gjetmundsen, flere spørsmål som han håper å få svar på.

- Hvorfor er ikke Sør-Varanger kommunes deltakelse i veilaget politisk behandlet? Hvorfor mener ordføreren at Sør-Varanger kommune skal betale 12,5 prosent andel av

vedlikeholdsutgiftene på Ishavsveien? Mener ordføreren at det er riktig at hytteeierne skal betale vedlikeholdsutgifter for

allmennhetens bruk av Ishavsveien? Hvorfor mener ordføreren at hytteeierne langs Ishavsveien ikke er en del av

allmennheten?