Kaski etterfølger Silje Schei Tveitdal, dersom hun blir valgt. Selv er Kari Elisabeth godt fornøyd med å være med på SV-laget.

– Nå tar jeg selvfølgelig alle forbehold om jeg blir valgt, men jeg er glad for å bli innstilt. Nå er det opp til partiet og landsmøtet, sier Kaski.

Årets SV-landsmøtet avholdes på Gardermoen mellom 13. og 15. mars.

Politisk

– Hvilke egenskaper tror du valgkomiteen i SV har sett etter når de nå har innstilt deg som ny partisekretær?

– Det er nok det at mange av de sakene jeg har vært engasjert i og jobbet med må løses politisk. Det får jeg nå muligens anledning til. Jeg har alltid ansett SV som «mitt» parti og har i mange år vært medlem av partiet. Nå får jeg kanskje også muligheten til å jobbe for dem i valgkampen og forsvare den politikken jeg er mest enig i, sier Kaski.

Hennes søster, Ragnhild Kaski, ble for noen måneder siden valgt som ny generalsekretær i AUF.

– Blir valgkampen 2015 en kamp også mellom søstrene Kaski?

– Ja, noen drakamper kan det jo bli. Men først må jeg bli valgt og jeg stiller meg fullt og helt bak landsmøtet og det SVs medlemmer bestemmer, sier Kari Elisabeth Kaski.

Nye perspektiver

SVs valgkomité og leder Rolf Jørn Karlsen, sier at de er strålende fornøyde med å kunne innstille Kaski som ny partisekretær.

– Kaski er en ledende talsperson og organisator for den norske miljøbevegelsen gjennom flere år. Hun bringer viktige nye perspektiver på organisasjonsutvikling og har bred kontakt med miljøer SV står sterkt i, særlig fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Hun har med seg erfaringen som trengs for den store jobben med å bygge SVs partiorganisasjon, sier Karlsen.

Han sier videre at valgkomiteen er fornøyde med fordelingen av sine valg.

– Vi har fått en innstilling til sentralstyre som kombinerer erfarne politikere med viktig fornyelse for SV. Vi gleder oss over at sammensetningen har så stor bredde, både geografisk, i alder og bakgrunn, sier Karlsen.
Dersom innstillingen til nytt sentralstyre går igjennom på landsmøtet, så vil Kaski sitte der sammen med blant andre leder Audun Lysbakken, første nestleder Bård Vegar Solhjell og andre nestleder, Oddny Miljeteig.