Foran inngangen til klesbutikken er det en stopplomme som i dag er regulert med parkering forbud med unntak av vareleveranse og taxi. Stopplommen brukes også til avlasting av varer til butikken.

- Ved vareleveranser er det et problem at plassen kan være opptatt av drosjer som har parkert slik at de ikke har tilstrekkelig med plass til å stoppe for å laste av varene. Dette kan igjen føre til at bilsen som leverer varer blir stående delvis ut i vegbanen, skriver rådgiver Jan Inge Johansen i avdeling for Plan og forvaltning ved Statens vegvesen i Finnmark i et brev sendt til Finnmark politidistrikt og Sør-Varanger kommune.

Som følge av dette foreslår vegvesenet nå at underskiltet med teksten «Gjelder ikke vareleveranser og taxi» fjernes, slik at det blir rent parkeringsforbud på plassen.

- Selv om plassen da har et rent parkeringsforbud, så er det ikke til hinder for avlessing/pålessing av varer eller at taxier kan stoppe for avstigning og påstigning. Men det vil forhindre lengre tids parkering av drosjer på plassen, sier Johansen.

Før det blir gjort et endelig vedtak i saken, bes politiet og kommunen om å komme med en uttalelse om skiltforslaget.