Johnsen har jobbet med en grundig konsekvensanalyse som sier hva som kan skje med Sør-Varanger etter konkursen til Sydvaranger Gruve. Han har kommet fram til at hver ansatt i gruva tilsvarte 0,7 ansatte i resten av kommunen.

Dramatisk

- 1,7 er en høy faktor og betyr at dagens 10 200 innbyggere kan falle til 9 540 som følge av konkursen. Beregningene er gjort ut fra den naturlige utviklingen dersom ikke noe blir gjort for å hindre en slik utvikling. En slik naturlig utvikling er viktig å kjenne hvis man skal sette inn tiltak for å motvirke den, sier bedriftsrådgiver Sigmund Johnsen i Unikon.

Han presenterte en stor mengde statistikker som ligger til grunn for beregningene og avsluttet med å legge til at kommunens økonomi var tynt til det ytterste, man bruker allerede 20 millioner kroner for mye.

Store utfordringer

- Vi har en stor jobb foran oss, og den jobben blir større hvis vi ikke klarer å få til noe. Men jeg ser på dette som et worst case scenario, det er viktig å ha trøkket oppe og jobbe for å motvirke denne utviklingen. Da er både det eksisterende næringslivet og Tschudi helt klart svært viktige, mener rådmann Nina Bordi Øvergaard.

- Dette er faktisk ikke worst case scenario, men vi har laget et slikt også, da faller innbyggertallet under 9 500, sier Johnsen.

Barnekull som går ned, antallet eldre som stiger, den økonomiske situasjonen i Russland, utdanningsnivået til innbyggerne, alt sammen er faktorer som spiller inn.

- Dette er ingen eksakt vitenskap, men så nøyaktig som det er mulig å få til, sier Johnsen.