Kjære leser

Noen ganger dukker det opp hindringer vi ikke rår over, og gårsdagen var en slik dag. Vær, vind og andre omstendigheter midt i ferietida med- førte dessverre at vi ikke fikk trykket og distri- buert torsdagsavisa verken fra eget hus eller via et eksternt trykkeri.

Derfor finner du ingen torsdagsavis i kassa, men vi lover å følge opp med en fyldigere fredagsavis, slik at du likevel får lest alt stoffet vi produserer denne uka.

I mellomtida får du i hvert fall dagens beste nyhet under i dette brevet. Vi minner også om at alle papirabonnenter får full tilgang til SVA.no (ta kontakt med oss for å opprette en bruker.)

Vi beklager igjen, og ønsker deg en fortsatt riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
Sør-Varanger Avis