Sør-Varangerværinger er godt vant med mygg, og de fleste har mange triks i ermet for å beskytte seg mot dem. Å spå hvor mye mygg som kommer hver sommer er imidlertid ikke bare-bare.

- Ut med armen

– Den beste måten å sjekke myggbestanden på er å rekke ut hånden, flirer forsker Paul E. Aspholm ved Bioforsk. Teller du over 200 stikk på underarmen etter to minutter, kan du kalle det et bra myggår, fortsetter han lattermildt.

Fakta er at det ikke er lett å spå hvor mye mygg det blir.

– Vi har 18 ulike myggarter i Sør-Varanger som vi vet om, og disse har forskjellige forutsetninger, forklarer forskeren.

Hos noen arter er det fjorårets forhold som bestemmer hvor mange det blir.

– Vi hadde ganske lite mygg på våren og forsommeren. I fjor høst var også grunnvannet relativt lavt, forteller han.

Det har imidlertid vært ganske fuktig på i år, så at det kommer mygg, er det ingen tvil om.

– Men det er uansett vanskelig å spå. Forskjellige forhold spiller inn på forskjellige bestander. Dermed kan det være mye av en art og mindre av en annen, forklarer Aspholm som for tiden er på ferie, og derfor ikke har oversikt over hvordan utviklingen har vært den siste tiden.

Det er satt opp forskjellige vitenskapelige modeller og parametre for å kunne fastslå hvordan myggsesongen blir, men disse har ifølge Aspholm ikke slått til.

Forsiktig

Det er altså meget mulig at det blir en heftig myggsommer, selv om det har vært rolig hittil. Dermed er det bare å beskytte seg som best en kan. Myggmiddel er et velkjent botemiddel, men Miljødirektoratet ber folk være påpasselige med slike midler til små barn.

– Stoffene DEET (dietyltoluamid) er mye brukt i myggmiddel både i Norge og i resten av verden. Produkt som inneholder mindre enn 20 prosent DEET er tillatt solgt i Norge, men de skal ikke brukes på barn under tre år, skriver de på sine nettsider.

Grunnen er at DEET er klassifisert som helseskadelig ved svelging og irriterer øyne og hud. Myggmiddel kan også inneholde andre stoff som kan være skadelige, for eksempel eteriske oljer, eller pyretriner og pyretroider. Dette finnes også i myggspiraler og pinner.

Foreldre anbefales å ta litt av myggmiddelet og smøre på barnas hud. Ikke på hendene, siden barn kan putte fingrene i munnen. På generell basis opplyser de om at myggmiddel påført på klær også gir virkning. Man skal heller ikke bruke myggmiddel på sår, eksem eller irritert hud, opplyser de. Ellers anbefaler de å dekke til huden og bruke myggnetting.