To personer bosatt i Alta og to bosatt i Sør-Varanger ble dømt i Nord-Troms tingrett i november i fjor. De var ifølge retten involvert i distribusjon av til sammen 13,4 kilo amfetamin og mellom 14 og 25 kilo hasj rundt om i Finnmark mellom 2011 og 2015. Tre av dem anket saken, og onsdag kom dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

En litauer bosatt i Alta ble utpekt som hovedmann, fikk ti år i fengsel i tingrettsdommen, og fikk inndratt tre og en halv million kroner og en bil. Den andre dømte altaværingen ble dømt til fengsel i sju år, og fikk inndratt én million kroner.

Mannen fra Sør-Varanger ble dømt for å ha distribuert minst 3,2 kilo amfetamin og 1,7 kilo hasj i Øst-Finnmark. Han ble dømt til fire og et halvt års fengsel, og fikk inndratt en halv million kroner.

Begge de dømte fra Alta anket skyldsspørsmålet, mens mannen fra Sør-Varanger bare mente straffen var for streng. Men lagmannsretten sa seg enig i tingrettens vurdering, og ga dem samme straff som tingretten.

De to altaværingene anket også inndragningen, men nådde heller ikke frem der.

Mer strafferabatt

Tingretten påpekte i november at de vanligvis ville dømt mannen fra Sør-Varanger til hele åtte års fengsel. Men de ville ikke kunne dømt ham for så mye narkotika uten hans tilståelse, så det ble til fire og et halvt. Mannens tilståelse var også viktig for å få dømt hovedmannen for amfetaminsalget.

Sør-Varanger-mannens forsvarer mente han burde få mer strafferabatt enn tingretten hadde gitt ham. Det gikk ikke lagmannsretten med på.

Fysiske bevis

Anken fra de to altaværingene gikk først og fremst på amfetamin-delen av dommen, som sto for størsteparten av fengselsstraffen deres. Mens politiet hadde klare bevis på hasjsalg, hadde ikke de ikke fysiske bevis på nøyaktig hvor mye amfetamin som hadde blitt solgt og transportert. Dommen var dermed i stor grad basert på vitnemål.

Begge to nektet for å ha solgt noe amfetamin, men vitnemålene fra tingretten holdt også i lagmannsretten.

Den litauiske hovedmannen hadde opprinnelig innrømmet alt hasjsalget i tingretten. I lagmannsretten trakk han en del av tilståelsen, og nektet for å ha solgt 7,5 kilo hasj til mannen fra Sør-Varanger. Sør-Varanger-mannen holdt imidlertid på sin tilståelse fra tidligere, og retten trodde ikke på litauerens tilbaketrekning.

Den norske altaværingen hadde også kommet med detaljerte tilståelser til politiet i avhør. Han forsøkte å trekke tilståelsene tilbake i tingretten, og hevdet han hadde hatt "amfetamin-noia" og lagt ut om ting som ikke var sant. Men tingretten mente tilståelsene var for detaljerte til at det kunne være tilfelle.

Den eneste som ikke hadde anket tingrettsdommen fra i fjor var en kvinne fra Sør-Varanger, som fikk 176 timer samfunnsstraff for å ha transportert penger.